Знаме и емблема

     Знамето на 35. СЕУ е зелено и е с образа на училищния патрон Добри Войников.
     Ежегодно се избират знаменосците на училището. Това са ученици с високи постижения в учебната дейност и с активно участие в обществено-училищния живот.
Знамето се предава на новите знаменосци в края на всяка учебна година.

     Емблемата на 35. СЕУ символизира мъдростта и стремежа към знания.