Извънкласни дейности

Извънкласни дейности осъществявани по ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Извънкласни дейности организирани приоритетно в тематични направления от училището