Изкуства

В творческите клубове и ателиета учениците от 35.СОУ обогатяват и развиват речевата, двигателната и емоционалната си култура, създават траен интерес към театъра, музиката и изобразителното изкуство, развиват своя усет към художественото слово и българските традиции.

Скъпи ученици,
Запознайте се с творческите състави в училище.
Елате при нас и изявети своя талант.
Очакваме ви!