Клубове

35. СЕУ има богата традиция в организирането на клубни дейности. Чрез тях училището дава възможност за творческа изява на своите ученици, като превърне свободното им време в равностойно на учебното, в което те получават знания и умения под ръководството на своите учители и специалисти.

Разнообразните клубове и ателиета дават нови и привлекателни перспективи за развитието на подрастващите като личности. Там те разширяват познанията си за географското и историческо място на България в Европа и света, откриват значението на природата за живота и човека, развиват своята екологична култура и отношението си към националните ценности, учат се на толерантност и уважение към различните националности и религии.

Някои от клубовете са с дългогодишна традиция. За да отговорим на реалните интереси на учениците ежегодно се сформираме и нови клубове.

Скъпи ученици,
Запознайте се работата на училищните клубове.
Поговорете с участниците и ръководителите.
Изберете вашия клуб и елате при нас.
Очакваме ви!