Евроклуб

В нашето училище от 2010 г. учениците имат и друга интересна възможност и поле за изява в областта на Обществените науки. Те  развиват интересите си в Евроклуб, който е част от национална мрежа.  Участват в проекти на училищно, градско и национално ниво. Срещат се с български представители в Европейския парламент, посещават по различни поводи Информационното бюро. Чрез добро представяне на състезание за историята на Европейския съюз, ако имат желание и амбиция, биха могли заедно със свои връстници от Европа да бъдат  младежки представители в симулативна игра – съвещание на Европейския парламент в Страсбург.

На 18 февруари 2015 г. Александрина и Николай от 10.а, Теодора, Дарий, и Каролина от 10.д клас взеха участие в среща на Евроклубовете в Информационното бюро –  „Европейски ден на Латвия“.

Клубът ни е заявил желание за участие в съвместен проект със Столична община по програма „Култура“. Тя подкрепя дейности за популяризиране и социализация на богатото и многообразно материално и нематериално културно наследство на територията на Столична община, насърчаване на културната активност на гражданите и интереса на столичани към историята на града и възможностите за нейното разбиране и ценене. Група ученици от 10.д клас избраха своя тема и от месец април ще реализират идеята си за филм.

Предстои среща с европейския депутат Андрей Ковачев на 17 април 2015 г.  в Дома на Европа – Информационния център. Темата е „15 години от подписването на договора между ЕС и България и Румъния за присъединяване; динамика на процесите в Европа”.

За участие в дейностите на Евроклуб и Клуб ООН учениците могат да се обърнат към г-жа Нина Петрова.