История и цивилизация

В 35. СEУ са създадени клубове „Историческа памет“, „Международни отношения – „ХХ век“ и „Клуб за ООН“.

Клубната дейност  в областта на учебния предмет „История и цивилизация“, има за цел да даде възможност за творческа изява и допълнително обогатяване на знанията на ученици с изявени интереси в областта на историята. Дава се възможност за надграждане на изучаваното учебно съдържание и разглеждане на теми по избор.
Учениците интерпретират извори и работят с разнообразни източници. Имат възможност да усъвършенстват уменията си в изработване на презентации по предварително зададена тема с конкретно поставени изисквания. Презентациите са заключителна част от работа по проект (индивидуална или групова). Основната цел на практическите занимания е подготовка за бъдещи студентски самостоятелни изяви.

Мероприятия, на които сa присъствали и сa взели участие ученици от 35.СEУ:

  • посещение на Президентството на Република България по случай Световения ден за борба срещу СПИН „Презерватирай се”;
  • участие в семинара па проект „Училища без дискриминация” , провел се на 24 февруари 2011 г., Парк хотел Москва;
  • представяне на  презентация пред БЧК относно бежанците в България. Срещнахме се с представители на тази общност и отпразнувахме заедно Ноуруз и Невруз (персийска нова година);
  • участие в обучението „Ученици обучават ученици” с тема „Бежанци, дискриминация, права на детето/човека“ , състояло се в 12. СОУ, организирано от Дружеството на ООН в България;
  • прилагане на наученото от обучението в 12. СОУ и провеждане на  обучение в 5.а клас, 35. СОУ „Добри Войников” на тема „Права на детето“;
  • отбелязване на Деня на бежанците –  20 юни 2011г. –  с участие в концерт, проведен в Борисовата градина и организиран от UNHCR (ВКБООН).