Многообразие

Темите, по които работи клуб “Многообразие”, са изцяло свързани със заобикалящия ни свят . Работата в клуба е естествено и творческо продължение на работата в часовете по “Свят и личност” в 12. клас. Тук учениците имат възможност да се запознаят с действащите програми на ЕС и да получат информация, полезна за бъдещата им реализация в глобализиращия се свят.

Много интересни и успешни са проектите и дейностите на клуба.

Работейки по проект ”Преброяване”, учениците попълниха електронна форма за преброяване и се запознаха с вида и начина на попълване на данъчна декларация.

Проведени бяха проучвания – “Застрояване на националните природни обекти на България”, “Незаконните строежи”, “Българското училище – какво учим? Как учим? Защо учим”.

Проект “Математиката не е трудна” бе иницииран от самите участници в клуба. В него  децата  помагаха на деца в усвояване на материала и в повишаване на успеваемостта по предмета.

Проектът “Интериор” завърши с изработване на макет на обзаведена стая, който може да бъде видян в кабинета на педагогическия съветник.

Проучването на тема “Бебе инвитро” ни препрати към творчеството на Людмила Филипова.

Работата по социалните теми ”Изграждане на рампа за хора с физически увреждания”, ”Дом за деца с двигателни проблеми”, ”Център за спешна медицинска помощ в малко населено място” даде идея за нов проект “Интеграция на деца с увреждания”.

Забавлявахме се с “Готварски курс в училище”, който завърши с похапване на сготвени от всички вкуснотии. Естествено участниците достигнаха и до идеята за здравословното хранене, за което изготвиха проект за въвеждането му в българското училище.

И защото никога не ти се дава мечта, без да ти се даде шанс да я осъществиш.

Проведе се проучване относно кандидатстването в чужбина и европейските програми в образованието, както и възможностите, които имат младите хора.

Работата в клуба завърши с “Наръчник за младите хора по пътя към успеха” – сбор от цитати от различни литературни произведения.