Еразъм+

 

Европейски проекти по програма Еразъм+

Да отворим умовете си за едно по-интригуващо бъдеще

Мобилност Турция, гр. Самсун, по проект № 2020-1-BG01-KA229-
079114_1 по програма Еразъм+ , проведена от 18.09. до 24.09.2022 г.

С посещението в гр. Самсун продължи вече на място същинската работа по запознаване на учениците със значението на религията в бита и културата на мюсюлманите, нейното практикуване и религиозната толерантност.
Бяха посетени една от най-старите джамии в Турция – „Ялт“, която отразява различни исторически периоди и е забележителна с часовниковата си кула, традиционната турска баня, кервансарай и сградата на старата градска управа. Учениците се запознаха с различни религиозни практики на мюсюлманите, елементи от интериора на джамията и тяхното предназначение.
В гр. Амасия бе посетен джамийският султански комплекс, който отразява ролята на религията при подготовката на султаните за отговорната им роля.
При запознаването с ритуалния дом на алевиите – неортодоксална мюсюлманска общност – бе представен кратък документален филм за живота и религиозните убеждения на алевиите, също така бе демонстриран и един от най-важните религиозни обичаи – джем, мистичен танц за опрощение на греховете в съпровод на музика и песни, свързани с религиозните разбирания на общността.
Не бе пропусната и католическата черква „Матер Долороса“ като знак за религиозна толерантност.
Като цяло посещението допринесе за осъзнаване на ролята на религията в отношенията между народите, а чрез беседите във всички посетени обекти бе затвърдено разбирането, че познаването на отделните религиозни обичаи подпомага отхвърлянето на предразсъдъците към другите и различните и приемането им като част от една по-голяма общност – европейската.
Не на последно място трябва да се отбележи и личният контакт между участниците, който на практика доказа всичко, казано по-горе.

ERASMUSDAYS_PPT_2022

 

Отново обмен на ученици по проект „Die Welt der Religionen“ по програма Еразъм+

Проектът по програма Еразъм+ „Die Welt der Religionen“, спечелен от 35. СЕУ през 2020 г., навлезе в
следващата си фаза. След първия обмен в София през март, където домакини бяха 35. СЕУ и неговите ученици, част от нашите ученици, придружени от г-жа Деница Ангелова и г-н Сунай Мазгалджиев, отпътуваха на 18 септември за гр. Самсун, Турция.
Там в рамките на една седмица те ще посетят местни забележителности, ще участват в музикална рабтилница и ще се запознаят с ежедневието на техните турски домакини. Училището в Самсун е домакин на втория обмен по проекта, където освен българската група участват ученици от Унгария и Германия.
След завръщането си нашата група ще представи своите впечатления.
А следващата дестинация за обмена ще е Будапеща, Унгария, през декември.

Обмен на ученици по проект „Die Welt der Religionen“ по програма Еразъм+

В седмицата 19-25 март на гости в 35. СЕУ „Добри Войников“ бяха колеги и ученици от Унгария, Турция и Германия. Учениците са тук на обмен по проект „Die Welt der Religionen“, финансиран по програма Еразъм+.
В рамките на едноседмичния обмен учениците, които са отседнали при свои връстници от България, посетиха различни културни забележителности в София и в Пловдив, бяха на беседи с представители от различните религии в София, изкачиха се на Витоша и приготвяха заедно вкусни ястия от българската национална кухня, които после споделиха с учители и гости на фестивал в училище.
Целта на проекта е учениците да се срещнат с тийнейджъри от други страни, култури и религии и да открият общото в различното. Само чрез взаимно опознаване е възможно преодоляване на изградени стереотипи и предразсъдъци и развиване на култура на толерантност, каквато искаме да изграждаме у възпитаниците на 35. СЕУ.
Следващата спирка по проекта ще е през септември, а домакини ще са учениците от Самсун, Турция.
Повече за самото събитие и репортаж от проекта очаквайте в канала на DV TV.

Ausstellung _Gotteshäuser_

Ausstellung _Momentaufnahmen im Alltag_

Ausstellung _Menschen_

Ausstellung _Naschmarkt_

Ausstellung _Anders__Babushkas

Участие на педагогически специалисти от 35. СЕУ „Д. Войников“ в обучителен курс по програма Еразъм+

На 12 март замина за Тенерифе, Испания първата група педагогически специалисти от 35 СЕУ „Добри Войников“, която ще вземе участие в обучителния курс „Меки умения и емоционална интелигентност за учители и образователен персонал“. Участието е по проект „Толерантност, сътрудничество и дигитални умения за по- добро образование“ по програма Еразъм+.

35. СЕУ „Д. Войников“ отново с номинация за качествено изпълнение на проект по програма Еразъм+

35. СЕУ „Д. Войников“ отново с номинация за качествено изпълнение на проект по програма Еразъм+

На годишната Валоризационна конференция на 17 декември 2021 г. бяха присъдени плакети и грамоти на 32 институции със значителни постижения в качественото изпълнение на проекти по програма Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност, успешно приключили през годината.

Оценката на изпълнението се осъщестяви след мониторинг от Центъра за развитие на човешките ресурси. Класацията е в няколко категории –  Училищно образование, Професионално образование и обучение, Висше образование, Младеж и Образование на възрастни. В първата категория „Училищно образование” бяха отличени 14 училища от цялата страна. Сред четирите училища от град София е и нашето 35. СЕУ „Д.Войников“ за качествено изпълнение на проект „Digital competences and soft skills for the better future“, реализиран в партньорство с Испания, Италия, Латвия, Кипър и Гърция. Наградата бе връчена на г-н Тошко Тонев – координатор „Проектни дейности“ от г-н Михаил Балабанов – директор на ЦРЧР. На тържествената церемония присъстваха акад. Николай Денков, министър на образованието и науката, проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Яничка Труева, заместник-министър на младежта и спорта. 

Валоризационната конференция за изминалата 2021 г. отбеляза предизвикателствата, пред които бяха изправени бенефициентите и Националната агенция, и предостави възможност за съдържателна дискусия между бенефициенти и официални гости, в която се откроиха ключови моменти: справяне с новата реалност, виртуални/смесени мобилности и качественото изпълнение на проектите в различна среда.

Бяха споделени пожелания за бъдещи успехи и успешно справяне с предизвикателствата на времето, в което живеем. 

Честито, колеги, ученици, родители! Успехът е резултат от екипност, професионализъм, упоритост и вдъхновение за иновации и развитие!

35. СЕУ „Д.Войников“ с най-добър проект по програма Еразъм+  за периода 2014-2020 г.

35. СЕУ „Д.Войников“ с най-добър проект по програма Еразъм+  за периода 2014-2020 г.

На 25 юни 2021 г. в София Тех Парк, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, организира официална откриваща конференция за началото на новия седемгодишен период на действие на двете Програми – 2021 – 2027 г.

Събитието беше открито от г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси, като приветствени слова отправиха и официалните гости, министърът на образованието и науката, чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков и министърът на младежта и спорта,  г-н Андрей Кузманов. Със специално видео поздравление в конференцията се включи и г-жа Мария Габриел, еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

На официална церемония със сертификат за качество бяха отличени 17 проекта на български организации и институции, реализирани в рамките на предходния период на действие на Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност. В сектор „Училищно образование“ имаше номинирани само две училища, сред които и 35 СЕУ „Д. Войников“ за реализиран проект в периода 2016-2017 г. по ключова дейност 1 за квалификация на педагогически специалисти! Наградата беше връчена на г-н Тошко Тонев лично от министъра на образованието и науката проф. д.х.н. Николай Денков!

Екипът по проекта благодари на всички колеги и ученици, които чрез високото качество на работата си постигнаха този успех!

По време на събитието бяха поставени акцентите на новите Програми, които подкрепят приоритетите и дейностите, заложени в идеята за Европейско образователно пространство, планът за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения. Новият програмен период поставя фокус върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход, както и върху насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот, като цели да предостави много по-отворени Програми: по-приобщаващи за хората с по-малко възможности и по-достъпна за малките организации.

НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

 

За пореден път 35 СЕУ „Добри Войников“ – гр. София спечели проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Сектор „Училищно образование“. Темата на проекта е „Толерантност, сътрудничество и дигитални умения за по-добро образование“. Проектът стартира от 01.09.2021 г. и ще се реализира за 14 месеца. Финансирането е на стойност 44 340 евро. Участници ще бъдат 19 педагогически специалисти от всички образователни степени в училището, които ще имат възможност да участват в обучителни курсове за професионално развитие.

Проектът се фокусира върху три основни цели:

  1. Усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти за използване и интегриране на ИКТ в класна стая и при обучение от разстояние в електронна среда
  2. Прилагане на педагогически практики за развитие на социално-емоционални умения у учениците, вкл. и за развитие на толерантност и активно гражданство
  3. Усъвършенстване на меките умения и развиване на емоционалната интелигентност на учителите.

 Проектът ще постигне и съпътстващи цели, като:

 – повишаване на увереността на учителите в използването на дигиталните технологии;

– обмяна на опит и добри практики с курсовите организатори и останалите колеги от курсовете;

– мотивация на участниците за съвместна дейност с международни партьори;

– развитие на езиковите умения на участниците;

  1. 4. Разширяване на мирогледа на участниците чрез докосване до културата на страните, в които се провеждат обученията.

 

Съдържание на планираните дейности в курсовете според работните програми:

  1. Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето – https://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html

Дата на провеждане: юли/август 2022 (Италия)

Участниците ще научат как да създават мултимедийно съдържание, ще имат практическа работа за създаване на видео с Adobe Spark или PowToon, за превръщане на iPad или Android таблет във виртуална бяла дъска, за създаване на интерактивна презентация с Prezi и Mentimeter, както и въведение в уеб дизайна чрез създаване на уебсайт или блог. Ще бъдат запознати с ИКТ за оценка на знанията и разбирането на учениците в реално време, с Edmodo като общност за социално обучение, ИКТ като средство за общуване с ученици и родители и др. Ще бъдат разгледани специфики при приложението на методите обърната класна стая и смесено обучение и подходящи ИКТ за тях, както и виртуална бяла дъска. Ще се обсъждат и анализират нуждите на участниците и ще се осъществи подкрепа на специфичните им нужди.

  1. ИКТ умения за преподаватели – https://shipcon.eu.com/ict-skills-educators/

Дата на провеждане: 4-8.04.2022 (Испания)

 

Участниците ще си взаимодействат, за да подобрят нивото на ИТ уменията със собствено темпо. Ще се запознаят с иновативни и ориентирани към учениците подходи за обучение, които да насърчават към използване на ИКТ. Ще се научат да развиват критичното мислене на своите ученици, когато използват ИКТ. Ще имат възможност да разработят уроци за различни обучаващи се – учащи със специални нужди, като подобряват и собствената си увереност да предлагат ИТ подкрепа. Участниците ще станат потребител на ИКТ в редица медии и приложения.

  1. Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век – https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=181078

Дата на провеждане: 4-10.04.2022 (Португалия)

Участниците ще научат как да преподават социални умения и активно гражданство в класната стая, отчитайки правата на човека, като използват софтуерни приложения при провеждане на обучението. Участниците ще се запознаят с Ръководството за учители изработено за португалските колеги – наръчник с подходи и конкретни упражнения за правата на човека, толерантността,сътрудничеството, различията в съвременното общество и чрез тях ще могат да провеждат дейности в урока, избирайки измежду предложените, отчитайки местния контекст. Ще работят с разнообразна група европейски учители и ще научат повече за предизвикателствата, пред които са изправени учителите в Португалия.

  1. Меки умения и емоционална интелигентност за учители и образователен персонал – https://www.erasmustrainingcourses.com/soft-skills-for-education-staff.html

Дата на провеждане: март 2022 (Испания)

Съдържание: участниците ще придобият знания и ще се запознаят с инструменти за работа в екип, управление на екипи, управление на конфликти, управление на срещи, публично говорене и комуникация чрез специфични практически учебни сесии; ще се организират групови упражнения и симулации в мултикултурна среда за усъвършенстване на меките умения и емоционалната интелигентност; ще се даде възможност за обмен на добри практики и споделяне на опит с участници от цяла Европа; участниците ще работят в мрежа, вкл. и за създаване на бъдещи съвместни проекти.

Избор на участниците

Ще се организира селекционна процедура с членове, определени от директора на училището. В негова заповед ще се определи срока за дейностите, които те трябва да реализират за избор на най-подходящи за курсовете кандидати в зависимост от техните нужди и владеене на езика на обучението. От кандидатите ще се изисква:

– мотивационно писмо с детайлна мотивация за участие според предложеното в работната програма на курса и с информация по критериите за оценка (дефиниране на конкретни  нужди за повишаване на квалификацията, свързани с избрания курс; формулиране на очаквани резултати от обучението – какви компетентности ще бъдат подобрени/придобити от участника и какво ще подобри в своята работа; представяне на реалистичен план за приложение/интегриране в практиката на компетентностите и опита, придобити по време на обучението)

– сертификат за владеене на английски език,

– Европейски формат на автобиография, който включва и информация за езиковите умения (Europass CV – https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv).

Селекционната комисия ще разработи механизъм за оценка на кандидатурите, като ще се изисква кандидатите да са част от целевата група на курса.

Мултиплициране на ефекта от обученията

След всяко обучение, включено в проекта, всеки участник от 35 СЕУ „Добри Войников“:

 – ще участва в изготвянето и представянето пред колеги на презентация за наученото и как възнамерява да го приложи;

– ще изготви доклад/статия за постигнатите резултати (ще се публикуват на сайта на проекта в е-сборник);

– ще сподели наученото чрез открити уроци пред колеги, както и чрез изготвянето на материали (с вид и съдържание по избор – брошура, указание, описание) по съответния предмет, по който преподава;

Други дейности за разпространение – според спецификата на наученото – екипна дейност с колега за предаване на опита, работилница, среща-дискусия.

Ще бъде организирана финална конференция – споделяне на постигнати резултати.

Всички материали /резултати/, добри практики ще са публикуват в уеб сайта на проекта и/или в е-сборника.

Еразъм+ КД2 - ученически мобилности Светът на религиите

Еразъм+ КД2 – ученически мобилности „Светът на религиите“

Екип от учители, в който участват и колеги от 35. СЕУ „Добри Войников“, спечели проект по програма Еразъм за ученически обмен. Проектът стартира на 01.11.2020 г.
Основната идея на проекта е да се опознае „Различното“ посредством личностно преживяване – чрез реални срещи с младежи от различни култури;  младежите в Европа да бъдат в състояние да се съобразяват с ежедневието и традициите на другите култури, като през взаимното разбиране да се развива толерантност и емпатия.  
В основата на проекта лежат подлагането на съмнение  на различни стереотипи и предразсъдъци, осъзнаване на общите европейски ценности и развиване на критично мислене, с цел толерантно съжителство на различните култури. Като допълнителни цели са заложени личностното развитие на учениците през участието в нови, непознати ситуации и развиване на умения за адекватно реагиране.
За участващите учители проектът ще допринесе за развитие на методическата квалификация в контекста на обсъжданите теми.
Заложените цели ще бъдат постигнати чрез обмени и престой в семейства на ученици от различни култури, посещаване на места на памет, забележителности и културни обекти, свързани с темата, и работни групи, в които учениците ще обсъждат и осмислят видяното.
Поради пандемичната обстановка действителните мобилности ще бъдат проведени веднага, когато бъде облекчен режимът за пътуване.

Европейско измерение за качествено образование

Европейско измерение за качествено образование

От юни 2015 г. 35. СОУ „Д. Войников” работи по проект по програма Еразъм+, ключова дейност 1 „Европейско измерение за качествено образование”. Дейностите по проекта са свързани с квалификация на педагогически специалисти в европейски обучителни институции. До момента 10 учители са преминали едноседмични обучения в Малта, Италия, Великобритания и Австрия.

През 2016 година предстои обучение на още  девет педагогически специалисти в  курсове във Франция и Португалия, както и двуседмично наблюдение в практиката в Латвия. Там и директорът на училището – г-жа Анна Калчева ще обмени опит относно училищен мениджмънт и включването в иновативни европейски проекти по време на работните сесии в Liepaja Centra Primary School.

Повече информация  може да откриете на уебсайта:  http://bg35schoolerasmuska1.weebly.com/

Building democracy and cultural understanding through children’s literature

 

Учениците и учителите от 35. СОУ „Добри Войников“ имат възможността да участват в одобрен европейски проект по програма Еразъм+, ключова дейност 2  /партньорство между училища/. Нашите партньори са от Швеция, Естония и Турция. По време на двугодишния период на проекта /2014 -2016/ участниците ще обменят интересни идеи и проектни дейности по темата „Building democracy and cultural understanding through children’s literature“.

Основните дейности са структурирани в четири глобални теми и са насочени към изграждане на демократични ценности и културно разбиране чрез детска литература.
В сайта www.childrensliterature.eu,  администриран от централния координатор от Швеция, в сътрудничество с партньорските училища, можете да научите повече за целите и дейностите на проекта в европейски мащаб.

Целевата група на проекта са ученици от 1-ви до 5-ти клас и техните учители с интереси по темата на проекта; мотивирани и вдъхновени от възможността да общуват и опознават културата и достиженията на страните от партньорските страни; да споделят емоции, преживявания, ценности;  да начертаят своята пътека за по-добро бъдеще изпълнено с мир, толерантност и многобройни приятелства.

За популяризиране на дейностите по проекта е създаден и български уебсайт www.bg35schoolerasmusproject.weebly.com, в който можете да се запознаете с основните проектни дейности на българските партньори, планираната работа, постигнатите резултати до момента и осъществените международни работни срещи.

Ученици от 1. до 6. клас и техните учители в момента работят по третата глобална тема по проект „Изграждане на демокрация/демократични ценности чрез детска литература”.

По време на работата учениците съчиняват общи истории с децата от партньорските страни. На последната работна среща в Турция са създадени работни групи обхващащи деца от различни страни. Всеки клас съчинява определен момент от общото съчинение. За да визуализират идеите си, децата рисуват илюстрации или правят апликации към създадените текстове.

По време на работния процес се организират видеоконферентни връзки между участниците в една група. Децата се представят чрез изпълнения на народни песни и танци или любими детски мелодии. Учениците представят себе си и любимите си занимания на английски език.

Организират се видеоконферентни връзки и между учителите в групите, които обсъждат хода на проектните дейности.

 

Качествено образование за интелигентен растеж

Еразъм+ КД1 2018 – квалификация на педагогически специалисти

От 1.06.2018 г. стартира одобрен проект по програма Еразъм на тема „Качествено образование за интелигентен растеж“. Проектът дава възможност за актуална професионална квалификация на учители и ръководен състав от 35 СЕУ „Добри Войников“ чрез участие в структурирани обучителни курсове и участие в job shadowing наблюдения в практиката в европейски институци.

Повече информация за дейностите и въздействието на проекта можете да намерите на разработения уебсайт, който се администрира от Р.Тонева – ръководител на проекта.

http://erasmus35seu.weebly.com/
Основните цели на проекта са в няколко посоки:
– да се усъвършенстват компетенциите на учителите и ръководния състав за работа в динамичния свят , в който живеем, чрез акцентиране на развитието на ключови компетентности и осъзнаване на връзките между културата, обществата, околната среда и т.н., което ще е предпоставка за разширяване на уменията за активно  взаимодействие в образователния процес;
– да се поощряване на сътрудничеството, споделянето на знания, умения и емоции, както в пряката урочната дейност, така и в работата по международни проекти в контекста на ученето през целия живот, в т.ч. и в училищния мениджмънт;
– да се активизират на процесите на развитие на европейски  ценности у младото поколение, които да води до интелигентен растеж чрез активно социално включване .
Участниците в обучителните събития са 3-ма представители от ръководния състав и 15 учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап, които ще имат възможността да придобият тези умения и да ги разпространят сред колегите си в нашата институция и в по-широк аспект – в България и в Европа.
Очаквано въздействие, конкретни резултати и дългосрочни ползи:

1. Повишаване на професионалната квалификация чрез наблюдение на използване на интерактивни методи и подходи  в реална учебна среда в различни възрасти – в начален, прогимназиален и гимназиален етап.
2. Осигуряване на възможност за професионална комуникация с водещи учители от Европа и осмисляне на ролята на ИКТ и иновативните подходи чрез професионалните дискусии и сравнителен анализ на опита от България и Европа.
3. Запознаване с положителните елементи от образователните системи във Франция, Италия, Испания, Швеция и Малта.
4. Адаптиране на нови методи и подходи в чуждоезиковото обучение за приложение в българските класни стаи.
5. Подобряване на работата в интеркултурна среда чрез включване в международни проекти; обогатяване на езиковите умения и културния кръгозор на учителите –участници, а чрез тях и на учениците.

П​роектът „Качествено образование за интелигентен растеж“ е част от дългосрочното стратегическото развитие на 35 СЕУ „Добри Войников“ по отношение на осигуряване на ефективна професионална квалификация на учителите и ръководния състав в периода 2018-2019 година.

Digital competences and soft skills for the better future

Еразъм+ КД2 2018-2020 – партньорство между училища

Проектът стартира на 1.09.2018 г. и ще се реализира в двугодишен период. Основните проектни активности са свързани с обмен на добри идеи и практики между шест страни от Европа – България, Латвия, Кипър, Испания, Италия и Гърция по темата „Digital competences and soft skills for the better future“. Развитието на дигитални компетентности у ученици от начален етап е в синхрон с динамиката в съвременния свят и има значителна роля за мотивацията и качеството на учебната работа. Част от работата по проекта е и развитието на меки умения, в т.ч. умения за работа в екип, за ползотворна комуникация, гъвкавост, разрешаване на проблеми и конфликти и т.н. Значителна част от проектните дейности са свързани и с развитие на социално-емоционални умения, които също имат своя принос за по-пълноценното развитие на учениците.

През м.септември ще стартира и специално разработен уебсайт за нуждите на проекта.