Бъди млад архитект и художник

logo_1_pr_1Бъди млад архитект и художник (Be a Young Architect and Artist)
2009 – 2011

Проектът е по програмата „Коменски“. Партньори по проекта са деца и учители от начални училища в Полша, Италия, Франция, Румъния, Турция, Гърция и Словения. В проекта участват ученици от началния курс на 35. СЕУ.

Проектът дава възможност на децата да се запознаят със заобикалящата ги среда, с условията за живот, с архитектурни стилове. Проектът дава възможност на децата да мечтаят, да проектират и построяват сгради, архитектурни модели, да се учат да уважават природата.

Учениците имаха възможност да използват изобразителните си и компютърните  умения и да създадат много интересни варианти за лого на проекта.

Подготвиха компютърна презентация за  природните красоти и забележителните исторически местности в България. Разказаха на своите нови европейски приятели и за националните символи на своята родина.

Изготвиха  албум със забележителностите на град София. В албума бяха подредени направените от учениците снимки по категории: най-стара сграда, най-модерна архитектура, типични къщи в нашия квартал, типични сгради в нов квартал, най-забележителна обществена сграда – музей, църква, театър, офис, сграда, част от световното културно наследство.

Съчиненията на тема „Сграда на детските мечти“ развихриха въображението на децата и като резултат се получиха впечатляващи идеи за  сгради, които един ден може би ще станат реалност. Като краен продукт се отпечата книга с най-добрите съчинения и
илюстрации от всички партньорски училища.

Подборът на материали за туристическата брошура  пътеводител „Добре дошли в България” е голямо предизвикателство за малките учениците. Рисунки, снимки и  много материали събраха и обработиха учениците от начален етап.

Чрез макетите, изготвени от разнообразни материали (хартия, картон, глина, пластилин), децата облагородяваха запустял терен, снимки от който са изпратили френските партньори.

Учителите, участващи в проекта, имаха чудесния шанс да разширят своите познания и опит.