Научи се да даряваш

Училище за добри дела!

Учители от 35. СЕУ „Добри Войников“ бяха одобрени за участие в програмата „ Научи се да даряваш“ на Българския Дарителски форум.

„Научи се да даряваш“ е концепция за преподаване и практикуване на основните принципи на гражданското участие и дарителство в училищата, интегрирана в общата училищна програма. Основната цел на проекта е развиване на културата и средата за споделяне и даряване, чрез формиране на знания в по-широк аспект – за личностно развитие и емпатия и в частност – за дарителството и придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи сред учениците.

Учителите ще преминат специално обучение, а през учебната 2017/2018г. учениците от бъдещия 2.в клас ще имат възможност да научат повече за основните принципи и механизми  на  дарителство и доброволчество, както и да участват в различни доброволчески инициативи.

Повече за проекта можете да прочетете тук : http://learningtogive.bg