Центрове на властта в Европа

‘Centres of Power in Europe’
Comenius 1 School Project

35 SOU “Dobri Voinikov” Sofia, Bulgaria

project e-mail: comenius35sou@yahoo.com

website: www.centres_of_power.4t.com

На страницата на проекта има информация за срещата.

От 19.04. до 24.04.2005 г. на посещение за работна среща по проекта „Центрове на властта в Европа“ бяха партньорите ни от две училища от Италия и едно от Белгия. От наша страна в проекта участваха Елена Лазарова – учител по английски език; Лина Молерова – учител по английски език, Диляна Жечева – учител по история и учениците от 8. е клас.