eTwinning

eTwinning проект „Развитие на компетентности за учене през целия живот“

От юли 2017 година стартира eTwinning проект между 35. СЕУ „Д.Войников“ и френското училище Collège Mignet. В началото на тази учебна година се присъедини и училище от Италия – Scuola Secondaria Statale di I Grado „Da Vinci-Nucula“ di Terni. В ролята на администратори и основатели на проекта са Марта Николова – представител от училището от Франция и Радостина Тонева – представител от 35 СЕУ.

Платформата eTwinning предоставя възможност на учители от Европа да организират онлайн проекти използвайки една защитена среда. Учителите и учениците могат да общуват чрез споделяне на материали и ресурси използвани в учебната дейност или описващи проектни дейности по общи теми. В плана на проекта са предвидени дейности за развитие на ключови компетентности необходими за успешен старт в динамичния 21-ви век. Насърчава се комуникацията на роден и чужд език – френски и английски, както и уменията за творчество, изразяване чрез средствата на технологиите, работа в екип и споделяне на положителни емоции. Между учителите се осъществява професионално взаимодействие за обмяна на добри практики и сърдечно приятелство.

Материалите по проекта са достъпни в споделеното пространство в платформата – Twinspace.

https://twinspace.etwinning.net/43146/home