Лека атлетика

Атлетиката представлява съвкупност от различни спортове, които включват бягане, хвърляне и скачане. Името идва от гръцката дума „athlon“, която означава „състезание“. Известна е като „царицата“ на спортовете и има дълбоки традиции в България. Леката атлетика заема основно място в програмите за физическо възпитание и спорт и несъмнено доставя огромно удоволсвие на практикуващите я както с естесвения характер и свободата на движенията, така и с високия емоционален заряд. Запознавайки още първокласниците с основите на този спорт,  нашите преподаватели се гордеят с високите резултати,  постигнати при участия на различни нива.

Гордеем се с постиженията на нашите ученици!

Спорт