Футбол

Футболът се играе всеки ден от милиони хора в над 200 държави. Несъмнено простите му правила спомагат за разпространяването и увеличаването на популярността му. В много части на света футболът предизвиква големи емоции и играе важна роля за секидневието на отделните запалянковци, местни общности и дори цели държави. Ето защо този спорт е широко застъпен и в нашата учебна програма и спортен календар. Ежедневно се практикува в часовете по физическо възпитание и спорт, а всяка седмица се провеждат организирани тренировки с отборите представляващи училището на различни турнири.
Гордеем се с постиженията си

Спорт