Чуждестранен обмен

35. СЕУ има традиции в осъществяване на културно-езиков обмен с училища от Франция, Русия и Германия. Ежегодно наши ученици посещаваха училища от тези страни и работиха по определена научна програм.Така те обогатяват своите езикови познания, запознават се с културно-исторически забележителности и спечелват нови приятели.