Русия

35 СЕУ активно участва в международния руско-български проект „Училища-партньори”. През месец ноември 2006 г. бе поставено началото на културно-образователен обмен между учениците и учителите от 35 СЕУ “Добри Войников”- София и техните колеги и учащи се от училища № 554 и № 1198 в Москва. Това стана възможно благодарение на споразумението за взаимно сътрудничество, подписано от тогавашния зам. кмет по образованието на Столична голяма община – г-жа Йорданка  Фандъкова и първият зам. кмет на гр. Москва в Правителството на Москва – Людмила Швецова и с активната подкрепа на главния експерт по руски език в дирекция “Политика в общото образование” на МОН – г-жа Стоянка Почеканска, по следните основни направления:

Обмен между ръководителите и педагогическите колективи на учебните заведения с цел по-добра информираност в областта на управлението на училищата и организацията на учебния процес.

  • Обмен между ученици с образователни, културни и познавателни цели.
  • Размяна между учителите на учебни материали и методически пособия по различни предмети с цел подобряване на методиката на преподаване.
  • Всестранно сътрудничество между учебните заведения посредством Интернет.

При посещенията на московските ни партньори у нас бяха изработени общи мултимедийни продукти на тема “Традициите и културните ценности през погледа на съвременните младежи” и „130 години от Руско – турската освободителна война (1877-1878 г.), като вторият бе награден на форум в Москва.

Организирахме съвместни руско-български “зелени училища” с участието на ученици от всички възрасти, изучаващи руски език. Руските ученици, заедно с българските си приятелчета опознаваха българската природа, българската история.

В Москва на нашите ученици бе предложена богата културна програма, която ги запозна с основните символи на руската история, култура и духовност. Предостави им се възможност да се включат в работата на международна англо-руско-българска „Лингвистична школа”.

Продължават и контактите на наши ученици и учители с възпитаниците на училището при Посолството на Русия в София. Осъществяват се общи инициативи, например почистване на паметника на руските войници край Ихтиман.