Мостове между училищата


От 5 до 13 октомври осем наши ученици от 11. и 12. клас участваха за пореден път в проекта SchulBrücke (Мост между училищата) на Националната фондация на Германия, проведен в гр. Саарбрюкен.
В рамките на тези 9 дни те имаха възможност да общуват с младежи от 5 страни – Германия, Франция, Унгария, Италия и Литва, като работен език на събитието беше немски.
Ръководителят на проекта, д-р Фритьоф Райнхард, изнесе лекция на тема „Акценти в европейската история“.
Проведени бяха дискусии по проблеми и актуални въпроси от европейско и световно значение, младежите работиха в уъркшопове и изготвяха презентации, участваха активно в разговори за тяхната визия за бъдещето на Европа.
Участниците имаха възможност да представят училищата и държавите си.
Проектът завърши с връчване на сертификати, имащи висока стойност в немскоезичните страни.
Ето и мнението на една от участничките – Анелия Николова от 12а клас: „Завинаги ще запомня това чудесно преживяване и опит. Този проект ми даде увереност във владеенето ми на немския език, комуникационните и
адаптивните ми способности. Срещна ме с уникални и много мили хора от различни европейски държави. Чрез разговорите ни разбирах все повече интересни неща за техния начин на живот. Благодарение на SchulBrüke обогатих знанията си и представите ми за Германия и за света. По време на работата ни по групи, всеки един от нас имаше възможността да общува с професионалист в областта, от която се интересува. Обсъждахме интересни и полезни теми, свързани с бъдещето на Европа. На мнение съм, че най-важното нещо, на което те учи този проект, е комуникацията, защото и в свободното ти време общуваш на немски език. Бързата адаптация и гъвкавост са качества, които SchulBrüke изгражда в теб. “

––––––––––––––––––––––

С какво ще запомня проекта „Мостове между училищата“ в гр. Ваймар

8.11.2022 г.

SchulBrücke е съвместен проект на Deutsche Nationalstiftung със страни от Европейския съюз като Полша, Словакия, Румъния, Франция, България и др. Тази година той отбеляза своя двадесети юбилей с участници от Германия (градовете Soest, Euskirchen и фондацията Herzstiftung), Словакия (Nitra), Полша (Poznan и Zabrze) и
България (София) в лицето на 35. СЕУ „Добри Войников“.
 
            Бяхме активно ангажирани в разнообразна програма, включваща проекти, свързани с темата „Бъдещето на Европа“. Работихме по групи на случаен принцип, за да се запознаем с колкото се може повече хора. Всеки ден разисквахме различни аспекти по основната тема, които по-късно да представим пред останалите участници в SchulBrücken и екипа, отговарящ за организацията. Беше изключително обогатяващо преживяване, обменихме информация и идеи с хора, идващи от различни култури, дискутирахме, работихме и обсъждахме бъдещето на човечеството и неговото минало. Получихме възможността да проявим креативност, да упражним знанията си и да намерим интересни приложения на наученото в училище.

Със сигурност няма да забравим и красотата на град Ваймар, който е играл изключително важна роля в историята на Европа. Там са живели Шилер, Гьоте, Хердер и Йохан Себастиян Бах. Няма да забравим и кампуса, в който се провеждаше проекта, тъй като беше разположен в гора, която се беше обагрила в есенни цветове. Мястото, на което се провеждаха лекциите и работилниците, беше красива сграда, построена през 1718 година. През годините тя е използвана като училище за езда, министерство на селата по време на Ваймарската република, а през 2000 г. бива дадена от държавата на Младежкия кампус във Ваймар и оттогава насам се използва за предаване на знания на бъдещето на Европа. 

Професор Frithjof Reinhardt, ръководителят на проекта, изрази надеждите си, че когато се приберем, ще бъдем поне малко по-различни от преди, и смятаме, че го постигна със своите провокиращи към размисъл разсъждения и лекции. Всички заедно построихме здравите устои на един мост между нашите култури. Всеки от нас си тръгна с нови впечатления и знания, телефон, пълен с номерата на нови познати от различни държави, много обещания да си гостуваме, за да поддържаме този мост към общото бъдеще на Европа и страхотната възможност да останем активни като част от Alumniverein.

Благодарни сме на училището и неговото ръководство за това, че направиха възможно нашето участие в този несъмнено уникален проект.

Анелия, Рая и Никола от 11б клас и Божидар, Явор, Гергана, Георги и Ивайла от 11в клас

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Младежки европейски обмен „Schulbrücke“ – „Мостове между училищата“

25 октомври 2022 г.

Между 21 и 28 октомври екип от ученици от 35. СЕУ под ръководството на зам.-директор г-жа Деница Ангелова участва в младежки европейски обмен „Schulbrücke“ – „Мостове между училищата“. Обменът е в рамките на дългогодишно партньорство на 35. СЕУ с Германия. В рамките на обмена учениците представят свои предварително подготвени изследвания на различни актуални за Европа теми, участват активно в работилници и обсъждания по теми, свързани с европейското ни настояще и бъдеще, а също така пътуват и опознават Германия. Обменът се провежда в гр. Ваймар, работният език е немски. За да се отбележи важността на проекта, на кметството са окачени и знамената на страните-участнички. Така в чест на нашия екип там, на кметството във Ваймар, се вее българското знаме.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проектът „Schulbrücke“ на Националната фондация на Германия в сътрудничество с Европейския младежки образователен център „Ваймар“ е европейски проект, в рамките на който се организират ежегодни уъркшоп-срещи на младежи от ЕС с работен език немски.

По време на тези срещи се обсъждат и тълкуват актуални и наболели въпроси на младите хора в Европа, тенденции в развитието  на общността и други въпроси, изискващи разбиране на социалния живот и необходимостта от гражданска позиция. Под ръководството и с помощта на специалисти от различни области учениците работят в интернационални групи по отделни аспекти на поставената тема, като целта е обмен на опит, обсъждане на причините и последствията от даден проблем или актуално развитие в социалната сфера в отделните страни и в Европа като цяло.

Предварителната подготовка изисква запознаване с класически и философски текстове на немски език и осъзнаване на тяхната връзка с проблематика, както и възможните решения, които могат да бъдат общи за ЕС или пречупени през спецификата на отделната страна. Изисква се и заемане и аргументиране на позиция.

Учениците предварително изготвят две презентации: едната с опита и познанията им по темата, а другата за представяне на родното място и училището, но през призмата на актуалната тема.

Една от интересните теми през годините беше „Баухаус“ като философско и архитектурно течение и неговото отражение върху бита и мисленето на европейците.

Мотото на тазгодишния семинар : „ Бъдещето на Европа – Ние сме млади и искаме да бъдем чути“

Критерии за подбор на учениците, които са от компетентността на организаторите на проекта:

 • Възможност за критично мислене, базирано на интерес към актуалните проблеми и събития в страната и Европейския съюз
 • Диалогичност и комуникативност
 • Умение за работа в екип
 • Поемане на ангажименти към училищния живот, които не са свързани с оценки
 • Участие в различни извънкласни форми и олимпиади
 • Надежност
 • Креативност и нестандартно мислене
 • Социални умения
 • Осъзнаване на необходимостта от гражданско общество
 • Дисциплинираност и точност
 • Добро владеене на немски език