Образци на документи

Заявление за отсъствие на ученик с разрешение от директора

Заявление за отсъствие на ученик от класен ръководител до 3 дни

заявление ОРЕС на ученик до 14 год 2023

заявление ОРЕС на ученик над 14 год 2023

Декларация родители ОРЕС 2023

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК НАЧАЛЕН КУРС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК ГОРЕН КУРС

Заявление за участване в процедура за запълване свободни места