Проект Изкуството и детето

Заедно през мъдростта на миналото – заедно в  бъдещето

Описание/ идея на проекта

Идеята на проекта е, чрез хепънинг-събития и иновативен подход да привлече младите хора и не само да ги запознаем с Български народни приказки, а да ги включи да ги визуализират и драматизират. Приказката е плодороден и незаменим източник на морално възпитание за децата. Увличайки децата, чрез метода на „Въвличащо изкуство“ да се противопоставим на агресията, омразата и отчуждението. Създадените иновативни образи на героите от приказките да станат нови, любими символи, слогани и знаци на доброто. Да им помогнем да разберат необходимостта от доброто познание на всичко мъдро от миналото, което ни учи на добродетели. Няма по-добри и ценни добродетели, които да научим, приемем и предадем от мъдростта на приказката. Чрез нея по-лесно се отворят сетивата за откровен разговор по трудни и болезнени теми за насилието, различието, омразата и разделението. Да насърчим участието на младите хора в „Творческите работилници в действие“ и да се създадат възможности да постигнем личностно развитие на децата днес, за да може това да прерасне в инициативи в подкрепа на всички утре. Мъдрото добро от миналото ще ни помогне заедно, без омраза и разделение да вървим в бъдещето. Този модел на обучение на децата от ранните ученически години гарантира по-бързо и по-ефективно постигане на приетите в глобален мащаб образователни цели. Трябва да развиваме в младите хора вярата в доброто. Толерантността не трябва да е термин, който просто знаем, трябва да го създадем, да го покажем, да го преживеем заедно, като акт на търпимост, като акт на подкрепа и разбиране. Идеята е провокацията да направи участниците смели да общуват да проявят артистичност, да намерят съмишленици и да са водещи и значими в търсене на доброто, в търсене на път за подобрение на общото, културно, икономическо и социално развитие. Обучение в среда на добро общуване за превръщането на столицата в по-добър, интелигентен, съвременен град.

С проекта фондацията надгражда поставено начало за реализиране на арт събития с участието на младите хора, на малките деца с фокус върху теми и сензитивиращи кампании за превенция на насилието. Моралните стойности не са нито вечни, нито неизменни. Те се формират под влияние на обществото и трябва да бъдат възпитавани от детството. Предучилищната възраст е периодът, в който протича формирането и развитието на личността на детето, формира се неговият характер.

Ще стартираме проекта след лятната ваканция на децата и ще завършим с арт инсталация, която ще посветим на 1-ви ноември  – Деня на народните будители. Предвидено е откриването на изложбата – артинсталацията да подредим навън, в откритото пространство на площад Славейков, пред Столична Библиотека. След откриването, изложбата ще продължи във фоайето на библиотеката. Отпечатаните табла ще могат да бъдат използвани в последващи дейности и събития.

Щастливи сме да реализираме идеята на проекта с прекрасните деца на любимото ни 35 СЕУ „Добри Войников“, защото познаваме уникалния екип от  преподаватели и директора на училището, както и голяма част от програмата и дейността на училището. Част от екипа са били наши партньори и в минали проекти. Запознати сме и виждаме как учителите успяват да приобщят децата в дейности и могат да реализират смели, творчески идеи и проекти. Учениците смело разгръщат потенциала и креативността в учебния процес, подкрепяни от своите учители, родителите и семействата си, които активно и с желание искат да подкрепят своите деца в намирането на иновативни и стойностни решения. За тях е важно да не се позволи насилието във всичките му форми да се превърне в урок за всеки ден. Учениците и екипа от преподаватели се обединяват, за да изискат не само безопасността в образованието, а да се потърси модел, за да се преодоляват обществени дисбаланси и натрупани в годините проблеми. Проектът е прекрасна формула как самите привлечени публики, не само ще доразвият идеята но ще я надградят с цел развитие на общността и послания за по-добър живот.

Целевите групи на проекта са младите хора на столицата, деца от предучилищна възраст, от 1, 2, 3 и 4 ти те класове на 35 СЕУ „Добри Войников“. Когато младите хора са в основата на реализацията на дейностите, естествено увличат в участие и цялото си семейство, своите близки и приятели. Така възрастовата граница на участниците в проекта са от най-малките до възрастното население.

Ще организираме инициативи, в които заедно, всички да участват в предложения модел, като привлекат в тях и своите приятели и семейства. Участниците ще са водещи при провеждането на анализ за нуждите открито и свободно в обществото да се говори по важните теми. Така целевата група ще са деца от първи, втори, трети и четвърти клас, които ще осъзнаят вечните морални стойности, които носят народните приказки. Създадените от тях съвременни образи, герои и слогани ще бъдат съхранени за Фонда от детски и младежки произведения на изкуството, с което проектът надгражда поставената в дългосрочен план цел на фондацията.

Училищата трябва да бъдат безопасно място, където децата да учат и да растат. Много деца преживяват насилие, тормоз и заплахи, разбира се не само в класната стая. Това става все по-често в последните години и има доживотни последици върху детското физическо и емоционално здраве. За да предпазим настоящото и бъдещите поколения деца, трябва да се обединим и да изискаме промяна, като предлагаме нови модели на възпитание, общуване и развитие и то от най-ранната възраст на детето.

Постоянно има случаи между децата в училище на насилие, агресия и разделение. Винаги някой нанася, а друг понася физически и психически поражения. Равенството е неизчерпаем ресурс, не е достатъчно да се използват само половината от населението, половината от идеите или половината от енергията. Чрез създаване на иновативни образи и слогани, чрез изразните средства на изкуството ще поставим открито, темата за насилието и равенството между половете. И докато за физическото насилие се говори все повече, вербалната агресия остава скрита и добре прикрита. Душевните синини и отоци нито се показват, нито се доказват. Много важно е да провокираме децата чрез метода на „Въвличащото изкуство“ да споделят чрез създаването на образи за психо-емоционалното насилие – най-лошото, което едно човешко същество може да образува на друго.

Темата е трудна, специфична и за да се премахнат тези различия, трябва откровено да се говори за нея. Защото насилието, контрола да си нещо повече, да подчиниш чуждото действие на своята воля се проявява от ранна, детска възраст. Ако не предложим нови модели за възпитание и включване на младите хора в търсене на решения по темата те порастват, а някои от тях продължават да всяват страх и да създават зависимост. Най-добрия начин, най-доброто решение, особено при децата да се постигне толерантност, равенството между половете и да се премахне насилието е чрез примерите от приказките. Образите от приказките са нужни, защото чрез тях се дава израз на оптимизма и вярата, че доброто ще победи, че светът ще стане по-красив и по-справедлив. От всяка приказка можем да почерпим важни житейски истини, да възпитаме нравствени добродетели. Те показват как да не допуснеш да бъдеш унижаван, да отстояваш собственото си достойнство, да помагаш на по-слабия и беззащитния. Помагат в избора на правилно решение, учат на благородство и почтеност, те са неизчерпаем източник на мъдрост, учат на щедрост, уважение и справедливост.

Иновативно и провокативно за участниците ще е да визуализират темата. Иновативната дейност представлява онагледяване на понятия от околния свят и литература, чрез различни образи и герои от приказки. Те ще се изработят от различни материали и хартии, с рисуване и смесена техника. Ще се обработят дигитално, за да се превърнат в нови образи на герои, които участниците създават, обичат и харесват. Моделът на „Въвличащо изкуство“ ще позволи да се прилагат разнообразни интерактивни методи, да се извършва групова техника за генериране на нови, полезни идеи и при вземане на решения за повишаване на творческото мислене. Тази техника ще бъде използвана, като помощно средство за дефиниране на поставените теми и задачи, за да се видят проблемите и да се намерят решенията. В работата с учениците това е “мозъчна атака”, техника на намиране на нестандартни решения на проблеми чрез дискусии. Иновацията се състои в промяна на организация на часовете, като се прилагат и се планират интересни уроци. Едни се презентират, други се провеждат в импровизирани читални на училището, в трети ще участват родители, ще имаме срещи и извън училище.

Чрез случката, чрез играта на героите, всички участници ще преминават през различни упражнения. Всяка една от избраните приказки задава различна житейска тема. Това ще помогне и ще освободи децата, ще ги мотивира и ще ги насърчи да споделят за сериозни, житейски теми, които може би в друга ситуация няма да бъде възможно да се дискутират. Върху основата на приказката, на действията на героите в нея, много по-лесно ще се споделят скрити страхове и мечти. Арт инсталацията ще е мотивация за участниците и ще е достояние на всички, ще е крачка в посока да превърнем града ни в желаното място за по-добър живот на нас и нашите деца. Пример за утвърждаване на столицата, като град на толерантните, млади хора с позиция и култура на общуване.

Обща цел на проектното предложение

„Заедно през мъдростта на миналото – заедно в бъдещето“ е проект, който има за цел надграждане на използвана методика – „Въвличащо изкуство“. Чрез творчество и иновации да провокира младите хора да участват активно в търсене на път за преодоляването на обществен дисбаланс. Целта е столицата да разгърне пълния си потенциал за по-добър живот на обществото, на младите хора и превръщането му в град на толерантността, на младите и активните. За това е важно от най-ранна детска възраст да ги включваме в реализацията на проекти, които да помогнат за това. Да използваме иновативни форми на работа в областта на изкуството и добрите европейски практики. Целта е да надграждаме създаването на устойчиви и трайни политики при утвърждаването и разработването на модел за социализиране и облагородяване на градското пространство.

Творческите интерпретации създавани от проекта да се превърнат в арт инсталация върху темата за приемане, разбиране, равенство и толерантност, без език на омразата, ксенофобията и екстремизма. Да се привлече общественото внимание и да се подкрепи мястото избрано за инсталацията, за да се превърне в знаков център с уникална идентичност за експозиции и събития за младите хора в центъра на столицата. Проектът надгражда сътрудничеството на фондацията с 35 СЕУ „Добри Войников“, р-н Лозенец и Столична Библиотека.

Специфични цели на проектното предложение

– Чрез използване на добри европейски практики, да се затвърди предложения модел. Да се подобри партньорството в разработването и провеждането на местни политики.

– Да се надгради модел за естетизация на външно пространство и да спомогне за превръщането му в знаково място за провеждане на събития с обществена значимост.

– Да се обединят в кауза младите хора, да се постави темата за превенция и защита срещу разделението и насилието.

– Да се проведат обучителни лекции чрез примери и поуки от фолклора и народните приказки. Да се усвои метафоричния им език и да се спомогне за възпитаване на положителни черти на характера и на човешките ценности.

– Да приемаме разликите и разнообразието от култури, религии и начини на поведение. Толерантността да е основата на добрите отношения между хората от различни култури, вероизповедания, раси и начин на живот. 

– Чрез хепънинг-събития и иновативен подход да ги запознаем с Български народни приказки, да ги включим да ги визуализират и драматизират. Да се изрази позиция и с провокация да покажат творчество.

– Да изберем най-добрите от създадените продукти, да ги отпечатаме в книжка-помагало.

– Да подберем интерпретациите в които да видим различни иновативни герои, слогани и техники и да обърнем внимание на обществото върху поставената тема.

Фондация  „Изкуството и детето” има за цел да открива, подпомага и развива таланта на деца и младите хора в областта на културата. Чрез опознаване на  българското изкуство да осигури  преноса му към следващите поколения, като се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на  културното наследство. Чрез използване на метода „Въвличащо изкуство“ – иновативна идея за интердисциплинарни прояви, надграждаме основни цели на фондацията. Използваме нов подход и нови изразни средства и при постигане на поставените ни цели, сме били подкрепяни от много доброволци. Те винаги са били ценен ресурс за фондацията и са предоставяли различна подкрепа, от творческа работа в работните ателиета, участия в мобилни центрове за работа с децата и младите хора, до високо квалифициран експертен труд.

През всички години активна работа, от голямо значение е била съвместната работа с представители на институции и организации: Президентство на Република България, Министерство на образованието, Министерство на Културата, Министерството на труда и социалната политика, Столична Община Дирекция „Култура“, Столична община Програма Европа, Столична община – район „Нови Искър“, Столична община – район „Средец“, Столична община – район „Лозенец“, Държавна Агенция за хората с увреждания, Държавна агенция за закрила на детето, Съюза на Българските Художници, Национален дарителски фонд 13 века България, Национална галерия Квадрат 500, Столична Библиотека, Национален Дворец на децата, училища, читалища, детски центрове за работа с деца, детски градини в София и страната.

За нас е изключително важно да успеем да доведем  всяка добра творческа идея-проект с участие на децата и младите хора до завършен край.

С нашите партньори, вярваме, че заедно ще се постигнат конкретните цели и търсените резултати от проекта „Заедно през мъдростта на миналото – заедно в бъдещето“.

www.artandchild.org

Боряна Занова, председател на фондация „Изкуството и детето“