7. клас

Дати за провеждане на външното оценяване за 7. клас за учебната 2019/2020 година:

Български език и литература09 юни 2020 г.
Математика 11 юни 2020 г.
Чужд език (по желание на ученика)17 юни 2020 г.

Резултати от НВО за 7. клас за 35. СЕУ, София-град и страната за 2019 г.

предмет 35.
СЕУ
Мъж еЖен иот обла ст    
Мъже
Жениот
страната
Мъже Жен и
БЕЛ 75.48 71.05 80.29 64.45 59.97 69.23 53.06 47.53 58.93
МАТ 58.14 57.91 58.39 44.59 43.63 45.63 33.62 32.06 35.28
АЕ 97.17 98.00 95.50 93.58 93.19 93.97 90.42 89.42 91.42
НЕ 97.00 97.00 85.61 84.12 87.91 82.98 80.13 87.26