7. клас

Дати за провеждане на външното оценяване за 7. клас за учебната 2021/2022 година:

Български език и литература16 юни 2021 г.
Математика 18 юни 2021 г.
Чужд език (по желание на ученика)17 юни 2021 г.

Резултати от НВО за 7. клас за 35. СЕУ, София-град и страната за 2020 г.

предмет 35.
СЕУ
Мъж еЖен иот обла ст    
Мъже
Жениот
страната
Мъже Жен и
БЕЛ 70.17 65.02 74.77 63.75 59.61 68.12 51.06 45.79 56.74
МАТ 59.95 58.08 61.62 48.09 47.35 48.88 36.33 324.64 38.17
АЕ
НЕ