10. клас

Дати за провеждане на външното оценяване за 10. клас за учебната 2019/2020 година:

Български език и литература09 юни 2020 г.
Математика11 юни 2020 г.
Чужд език (по желание на ученика)17 юни 2020 г.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности по график (по желание на ученика) 15-19 юни 2020г.