Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна за I – XII клас
05.02.2020 г.  – междусрочна за I – XII клас
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и X клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и X клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)

21.11.2019 г. – патронен празник