График на консултациите

График на консултации с родители и ученици за II срок на учебната 2022/2023 година

Консултации с ученици през втория учебен срок на учебната 2022-23 г. – обща таблица

график за провеждане на втори час на класа и консултации с родители 22-23 г. втори срок

Занимания по интереси – 2 срок 2022-2023