График на консултациите

График на консултации с родители и ученици за I срок на учебната 2022/2023 година

График за консултации през първия учебен срок на учебната 2022-23 година – обща таблица

График на консултации с родители и ученици за II срок на учебната 2021/2022 година

График за консултации с ученици по предмети 2021-2022г. (втори срок)

График на консултации с родители и ученици за I срок на учебната 2021/2022 година

График на класните ръководители за консултации с родители и работа с училищна документация 2021-2022г. (първи срок)

График за консултации с ученици по предмети 2021-2022г. (първи срок)