Разписание на часовете

Дневен режим за учебна 2023/2024 година – първи срок

дневен режим 2023-2024 г. 

Дневен режим за учебна 2021/2022 година – втори срок

Дневен режим 2021-2022 г.-2. срок

Дневен режим 2021-2022 г. – 2. срок нач.курс

Дневен режим за учебна 2021/2022 година – първи срок

Дневен режим