Родителски срещи

График на родителските срещи за учебната 2023 / 2024 година

Родителски срещи:

I клас – 26.03.2024 г. (вторник) от 17:30 ч. по паралелки

II клас – 26.03.2024 г. (вторник) от 17:30 ч. по паралелки

III клас – 26.03.2024 г. (вторник) от 19:00 ч. по паралелки

IV клас – 26.03.2024 г. (вторник) от 19:00 ч. по паралелки

V клас – 28.03.2024 г. (четвъртък) от 19:00 ч. по паралелки

VI клас – 28.03.2024 г. (четвъртък) от 19:00 ч. по паралелки

VII клас – 26.03.2024 г. (вторник) от 19:00 ч. по паралелки

VIII клас – 28.03.2024 г. (четвъртък) от 19:00 по паралелки

IX клас – 26.03.2024 г. (вторник) от 19:00 ч. по паралелки

X клас – 26.03.2024 г. (вторник) от 19:00 ч. по паралелки

XI клас – 26.03.2024 г. (вторник) от 19:00 ч. по паралелки

XII клас – 28.03.2024 г. (четвъртък) от 19:00 ч. по паралелки

–––––––––––––––––––––––-

I клас – 5.12.2023 г. (вторник) от 17:30 ч. по паралелки

II клас – 5.12.2023 г. (вторник) от 17:30 ч. по паралелки

III клас – 5.12.2023 г. (вторник) от 19:00 ч. по паралелки

IV клас – 5.12.2023 г. (вторник) от 19:00 ч. по паралелки

V клас – 5.12.2023 г. (вторник) от 19:00 ч. по паралелки

VI клас – 5.12.2023 г. (вторник) от 19:00 ч. по паралелки

VII клас – 7.12.2023 г. (четвъртък) от 19:00 ч. по паралелки

VIII клас – 5.12.2023 година (вторник) от 19:00 по паралелки

IX клас – 7.12.2023 г. (четвъртък) от 19:00 ч. по паралелки

X клас – 7.12.2023 г. (четвъртък) от 19:00 ч. по паралелки

XI клас – 7.12.2023 г. (четвъртък) от 19:00 ч. по паралелки

XII клас – 5.12.2023 г. (вторник) от 19:00 ч. по паралелки

––––––––––––––––––––––––––––––

 

 1. I клас – на 07.09.2023 година (четвъртък) от 18:00 часа по паралелки.
 2. II клас – на 26.09.2023 година (вторник) от 17:30 ч. по паралелки, влизане през Вход 2
 3. III клас – на 26.09.2023 година (вторник) от 19:00 ч. по паралелки, влизане през Вход 2
 4. IV клас – на 26.09.2023 година (вторник) от 19:00 ч. по паралелки, влизане през Вход 2
 5. V клас – на 26.09.2023 година (вторник) от 18:15 ч. в Актова зала, влизане през Вход 1
 6. VI клас – на 26.09.2023 година (вторник) от 19:00 ч. по паралелки, влизане през Вход 1
 7. VII клас – на 27.09.2023 година (сряда) от 19:00 ч. по паралелки, влизане през Вход 1
 8. VIII клас – на 18.09.2023 година (понеделник) от 18:45 ч. в Актова зала, от 19:00 по паралелки, влизане през Вход 1
 9. IX клас – на 27.09.2023 година (сряда) от 19:00 ч. по паралелки, влизане през Вход 1
 10. X клас – на 27.09.2023 година (сряда) от 19:00 ч. по паралелки, влизане през Вход 1
 11. XI клас – на 27.09.2023 година (сряда): за паралелки а, б, в – от 18:15 ч. в Актова зала, от 19:00 ч. по паралелки; за паралелки г, д – от 19:00 ч. по паралелки, влизане през Вход 1
 12. XII клас – на 26.09.2023 година (вторник) от 19:00 ч. по паралелки, влизане през Вход 1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Графикът ще бъде допълван през учебната година.