Родителски срещи

График на родителските срещи за учебната 2020 / 2021 година

  1. На 09.09.2020 година (сряда) родителска среща за I клас (паралелка с изучаване на немски език) от 18:30 часа;
  2. На 10.09.2020 година (четвъртък) родителска среща за I клас -паралелка с изучаване на английски език от 17:30 часа, паралелка с изучаване на английски/френски език от 18:30 часа.
  3. На 17.09.2020 година (четвъртък) родителска среща за VIII клас от 18:30 часа VIII клас с изучаване на немски език в актова зала, VIII клас с изучаване на френски език в кабинет 19. 

Според епидемиологичната обстановка в страната графикът ще бъде допълван през учебната години.