Родителски срещи

График на родителските срещи за учебната 2022 / 2023 година

29 ноември 2022 г.:

 • 1. клас – 17:30 ч.
 • 3. клас – 18:30 ч.
 • 5, 6, 8, 12 клас – 19:00 ч.

1 декември 2022 г.

 • 2. клас – 17:30 ч.
 • 4. клас – 18:30 ч.
 • 7, 9, 10, 11 клас – 19:00 ч.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 1. I клас – на 08.09.2022 година (четвъртък) от 17:30 часа по класове.
 2. II клас – на 27.09.2022 година (вторник) от 17:30 ч., влизане през Вход 1
 3. III клас – на 27.09.2022 година (вторник) от 18:30 ч., влизане през Вход 2
 4. IV клас – на 28.09.2022 година (сряда) от 18:30 ч., влизане през Вход 2
 5. V клас – на 27.09.2022 година (вторник) от 19:00 ч., влизане през Вход 2
 6. VI клас – на 27.09.2022 година (вторник) от 19:00 ч., влизане през Вход 1
 7. VII клас – на 28.09.2022 година (сряда) от 19:00 ч., влизане през Вход 2
 8. VIII клас – на 19.09.2022 година (понеделник) от 19:00 ч., влизане през Вход 1
 9. IX клас – на 28.09.2022 година (сряда) от 19:00 ч., влизане през Вход 1
 10. X клас – на 29.09.2022 година (четвъртък) от 19:00 ч., влизане през Вход 1
 11. XI клас – на 29.09.2022 година (четвъртък) от 19:00 ч., влизане през Вход 1
 12. XII клас – на 26.09.2022 година (понеделник) от 19:00 ч., влизане през Вход 1

Графикът ще бъде допълван през учебната година.