Родителски срещи

График на родителските срещи за учебната 2021 / 2022 година

  1. На 09.09.2021 година (сряда) родителска среща за I клас (Iа клас от 17:00 часа в актова зала, Iб клас от 17:45 в стая 19, Iв от 18:00 часа в актова зала;
  2. На 16.09.2021 година (четвъртък) родителска среща за VIII клас от 18:30 часа.
  3. На 20.09.2021 година (понеделник) родителска среща за Vклас от 18:30 часа.
  4. На 28.09.2021 година (вторник) родителска среща от 19:00 часа за всички класове клас от I смяна. Съгласно Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021 – 2022 г. родителските срещи ще бъдат проведени в електронна среда.
  5. На 29.09.2021 година (сряда) родителска среща от 19:00 часа за всички класове клас от II смяна. Съгласно Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021 – 2022 г. родителските срещи ще бъдат проведени в електронна среда.
  6. На 30.11.2021 година (вторник) родителска среща от 19:00 часа за всички класове клас от I смяна. Съгласно Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021 – 2022 г. родителските срещи ще бъдат проведени в електронна среда.
  7. На 01.12.2021 година (сряда) родителска среща от 19:00 часа за всички класове клас от II смяна. Съгласно Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021 – 2022 г. родителските срещи ще бъдат проведени в електронна среда.

Според епидемиологичната обстановка в страната графикът ще бъде допълван през учебната година.