Седмична програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. За училището 2. Учебна дейност
1.1. Училището днес 2.1. Учебни планове
1.2. История 2.2. Графици и разпределения
1.3. Училищни символи 2.3. Учебници и учебни помагала
1.4. Наши възпитаници 2.4. Олимпиади и състезания
1.5. Прием 2.5. Външно оценяване
  2.6. Държавни зрелостни изпити
  2.7. Учебни материали