Седмична програма

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година

[stextbox id=“custom“ caption=“1 клас“ collapsed=“true“]

1а_б_в клас
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“2 клас“ collapsed=“true“]

2б_2в
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“3 клас“ collapsed=“true“]

3а_3б


[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“4 клас“ collapsed=“true“]

4а_4б_4в
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“5 клас“ collapsed=“true“]

5а_5б_5в
[/stextbox]

[stextbox id=“custom“ caption=“6 клас“ collapsed=“true“]

6б_6в
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“7 клас“ collapsed=“true“]

7а_7б_7в
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“8 клас“ collapsed=“true“]

8а_8б


8в_8г_8д
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“9 клас“ collapsed=“true“]

9б_9в_9г_9д

[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“10 клас“ collapsed=“true“]

10а_10б_10в_10д

10г

[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“11 клас“ collapsed=“true“]

11а_11б

11в_11г_11д

[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“12 клас“ collapsed=“true“]

12а

12б_12в_12г_12д

[/stextbox]
1. За училището 2. Учебна дейност
1.1. Училището днес 2.1. Учебни планове
1.2. История 2.2. Графици и разпределения
1.3. Училищни символи 2.3. Учебници и учебни помагала
1.4. Наши възпитаници 2.4. Олимпиади и състезания
1.5. Прием 2.5. Външно оценяване
2.6. Държавни зрелостни изпити
2.7. Учебни материали