Учители по предмети

[stextbox id=“custom“ caption=“1 клас“ collapsed=“true“]
Разпределение на преподаватели по предмети за 1. клас за
2019/2020  учебна година
1.а клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Д. Димитрова
Английски език Г. Чолакова
Математика Р. Долапчиева
Околен свят Р. Долапчиева
Музика Д. Димитрова
Изобразително изкуство Р. Долапчиева
Проектни дейности Р. Долапчиева
Д. Димитрова
Домашен бит и техника Р. Долапчиева
Физическо възпитание и спорт П. Василева
Час по спортни дейности Цв. Григорова
Час на класа и БДП Д. Димитрова
1.б клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Р. Лазарова
Немски език Ен. Пчеларова
Немски език – самоподготовка Ен. Пчеларова
Математика Ст. Емануилова
Околен свят Ст. Емануилова
Музика Р. Лазарова
Изобразително изкуство Ст. Емануилова
Проектни дейности Р. ЛазароваСт. Емануилова
Домашен бит и техника Ст. Емануилова
Игри – активен отдих Р. Лазарова
Ст. Емануилов
Физическо възпитание и спорт В. Стоянова
Час по спортни дейности В. Стоянова
1.в клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ел. Маринова
Английски език Ел. Стоянова
Френски език К. Цонева
Математика Ел. Маринова
Околен свят Ел. Стоянова
Музика Ел. Маринова
Изобразително изкуство Ел. Стоянова
Проектни дейности Ел. Маринова
Домашен бит и техника Ел. Маринова
Игри – активен отдих Ел. Маринова
Ел. Стоянова
Физическо възпитание и спорт В. Стоянова
Час по спортни дейности Ел. Стоянова
Час на класа и БДП Ел. Маринова
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“2 клас“ collapsed=“true“]
Разпределение на преподаватели по предмети за 2. клас за
2019/2020 учебна година
2.а клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Д. Илиева
Английски език Д. Илиева
Математика Ст. Христова
Околен свят Ст. Христова
Музика Ст. Христова
Изобразително изкуство Ст. Христова
Домашен бит и техника Ст. Христова
Занимания по интереси – проектни дейности Ст. Христова
Физическо възпитание и спорт П. Василева
Час по спортни дейности Д. Илиева
Игри – активен отдих Ст. ХристоваД. Илиева
Час на класа и БДП Д. Илиева
2.б клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ц. Добрева
Немски език Ен. Пчеларова
Математика Цв. Григорова
Околен свят Цв. Григорова
Музика Ц. Добрева
Изобразително изкуство Цв. Григорова
Домашен бит и техника Ц. Добрева
Занимания по интереси – проектни дейности Ц. ДобреваЦв. Григорова
Физическо възпитание и спорт М. Тошкова
Час по спортни дейности Ц. Григорова
Час на класа и БДП Ц. Добрева
Игри – активен отдих Ц. Добрева
2.в клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Т. Тонев
Английски език Г. Чолакова
Френски език К. Цонева
Математика К. Динкова
Околен свят К. Динкова
Музика К. Динкова
Изобразително изкуство Т. Тонев
Домашен бит и техника К. Динкова
Занимания по интереси – проектни дейности Т. ТоневК. Динкова
Физическо възпитание и спорт В. Стоянова
Час по спортни дейности К. Динкова
Час на класа и БДП Т. Тонев
Игри – активен отдих
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“3 клас“ collapsed=“true“]
Разпределение на преподаватели по предмети за 3. клас за
2019/2020 учебна година
3.а клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Т. Николчева
Английски език Т. Николчева
Математика Т. Николчева
Човекът и природата Р. Долапчиева
Човекът и обществото Т. Николчева
Музика Р. Лазарова
Изобразително изкуство Р. Долапчиева
Домашен бит и техника Т. Николчева
Физическо възпитание и спорт П. Василева
Час по спортни дейности П. Василева
Час на класа и БДП Т. Николчева
3.б
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Св. Стоилова
Компютърно моделиране Св. СтоиловаР. Дойчева
Немски език Ен. Пчеларова
Математика Св. Стоилова
Човекът и природата Св. Стоилова
Човекът и обществото Т. Вълчева-Стоянова
Музика Св. Стоилова
Изобразително изкуство Св. Стоилова
Домашен бит и техника Св. Стоилова
Физическо възпитание и спорт М. Тошкова
Час по спортни дейности М. Тошкова
Час на класа и БДП Св. Стоилова
3.в клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Цв. Лагадова
Английски език Цв. Лагадова
Френски език К. Цонева
Математика Цв. Лагадова
Човекът и природата Ст. Емануилова
Човекът и обществото Цв. Лагадова
Музика Д. Димитрова
Изобразително изкуство Ст. Емануилова
Домашен бит и техника Цв. Лагадова
Физическо възпитание и спорт/Час по спортни дейности В. Стоянова
Компютърно моделиране Р. ДойчеваСв. Стоилова
Час на класа и БДП Цв. Лагадова
Учебен предмет Преподавател
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“4 клас“ collapsed=“true“]
Разпределение на преподаватели по предмети за 4. клас за
2019/2020 учебна година
4.а клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Р. Дойчева
Английски език Д. Георгиева
Компютърно моделиране Р. Дойчева
Математика Р. Дойчева
Човекът и природата Р. Дойчева
Човекът и обществото Т. Вълчева-Стоянова
Музика Р. Дойчева
Изобразително изкуство К. Динкова
Домашен бит и техника Цв. Григорова
Физическо възпитание и спорт В. Стоянова
Час по спортни дейности В. Стоянова
Час на класа и БДП Р. Дойчева
4.б клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Сн. Маданска
Немски език Ен. Пчеларова
Математика Сн. Маданска
Човекът и природата Сн. Маданска
Човекът и обществото Сн. Маданска
Музика Сн. Маданска
Изобразително изкуство Евд. Рачинска
Домашен бит и техника Сн. Маданска
Физическо възпитание и спорт/Час по спортни дейности П. Василева
Компютърно моделиране Р. ДойчеваЕвд. Рачинска
Час на класа и БДП Сн. Маданска
4.в клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Евд. Рачинска
Английски езикФренски език Д. ГеоргиеваК. Цонева
Математика Евд. Рачинска
Човекът и природата Евд. Рачинска
Човекът и обществото Т. Вълчева-Стоянова
Музика Сн. Маданска
Изобразително изкуство Евд. Рачинска
Домашен бит и техника Евд. Рачинска
Физическо възпитание и спорт/Час по спортни дейности М. Тошкова
Компютърно моделиране Евд. РачинскаР. Дойчева
Час на класа и БДП Евд. Рачинска
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“5 клас“ collapsed=“true“]
Разпределение на преподаватели по предмети за 5. клас за
2019/2020 учебна година
5.а клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Т. Соколова
Английски език Т. Енчева
Руски език Г. Щерева
Математика В. Григорова
Информационни технологии В. Григорова
Информационни технологии Т. Младенова
История и цивилизация С. Мазгалджиев
География и икономика С. Мазгалджиев
Човекът и природата Цв. Трифонова
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Технологии и предприемачество Ил. Манолов
Физическо възпитание и спорт П. Василева
Час по спортни дейности П. Василева
Час на класа Т. Енчева
5.б клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Т. Соколова
Немски език П. Николова
Немски език П. Николова
Руски език Г. Щерева
Математика В. Григорова
Информационни технологии Т. Младенова
Информационни технологии В. Григорова
История и цивилизация Ив. Душков
География и икономика С. Мазгалджиев
Човекът и природата Цв. Трифонова
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Технологии и предприемачество Ил. Манолов
Физическо възпитание и спорт М. Тошкова
Час по спортни дейности М. Тошкова
Безопасност на движението Г. Щерева
Час на класа Г. Щерева
5.в клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Т. Соколова
Английски език Д. Георгиева
Руски език Г. Щерева
Математика В. Григорова
Информационни технологии В. Григорова
Информационни технологии Т. Младенова
История и цивилизация Ив. Душков
География и икономика С. Симеонова-Янкова
Човекът и природата Цв. Трифонова
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Технологии и предприемачество Ил. Манолов
Физическо възпитание и спорт Н. Оцетова
Час по спортни дейности Н. Оцетова
Час на класа Н. Оцетова
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“6 клас“ collapsed=“true“]
Разпределение на преподаватели по предмети за 6. клас за
2019/2020 учебна година
6.а клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ил. Койчев
Английски език Д. Георгиева
Руски език Г. Щерева
Математика Л. Димова
Информационни технологии П. Байчева-Георгиева
Информационни технологии Т. Младенова
История и цивилизация Ив. Душков
География и икономика С. Симеонова-Янкова
Човекът и природата Цв. Трифонова
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Технологии и предприемачество Ил. Манолов
Физическо възпитание и спорт П. Василева
Час по спортни дейности П. Василева
Час на класа и БДП Цв. Трифонова
6.б клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Т. Соколова
Немски език П. Николова
Немски език П. Николова
Руски език Г. Щерева
Математика П. Байчева-Георгиева
Информационни технологии П. Байчева-Георгиева
Информационни технологии Т. Младенова
История и цивилизация Ив. Душков
География и икономика С. Симеонова-Янкова
Човекът и природата Цв. Трифонова
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Технологии и предприемачество Ил. Манолов
Физическо възпитание и спорт М. Тошкова
Час по спортни дейности М. Тошкова
Час на класа и БДП Т. Соколова
6.в
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ил. Койчев
Английски език Г. Чолакова
Руски език Г. Щерева
Математика П. Байчева-Георгиева
Информационни технологии П. Байчева-Георгиева
Информационни технологии Т. Младенова
История и цивилизация Ив. Душков
География и икономика С. Симеонова-Янкова
Човекът и природата Цв. Трифонова
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Технологии и предприемачество Ил. Манолов
Физическо възпитание и спорт В. Стоянова
Час по спортни дейности В. Стоянова
Час на класа и БДП Цв. Витанова
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“7 клас“ collapsed=“true“]
Разпределение на преподаватели по предмети за 7. клас за
2019/2020 учебна година
7.а клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ил. Койчев
Английски език Т. Енчева
Руски език Анг. Степченкова
Математика Л. Димова
Информационни технологии Т. Младенова
Информационни технологии В. Григорова
История и цивилизация Н. Петрова
География и икономика С. Симеонова-Янкова
Биология и здравно образование Цв. Трифонова
Физика и астрономия Б. Тотева
Химия и опазване на околната среда Алб. Желязкова
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Алб. Желязкова
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Технологии Ил. Манолов
Технологии Ил. Манолов
Физическо възпитание и спорт Н. Оцетова
Час по спортни дейности Н. Оцетова
Час на класа и БДП Н. Петрова
7.б
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ил. Койчев
Английски език Т. Енчева
Немски език П. Николова
Руски език Анг. Степченкова
Математика Л. Димова
Информационни технологии Т. Младенова
Информационни технологии В. Григорова
История и цивилизация Ив. Душков
География и икономика С. Симеонова-Янкова
Биология и здравно образование Цв. Трифонова
Физика и астрономия Б. Тотева
Химия и опазване на околната среда Алб. Жлязкова
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Алб. Желязкова
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Технологии Ил. Манолов
Технологии Ил. Манолов
Физическо възпитание и спорт Н. Оцетова
Час по спортни дейности Н. Оцетова
Час на класа и БДП Л. Димова
7.в клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ил. Койчев
Английски език Т. Енчева
Английски език Т. Енчева
Руски език Анг. Степченкова
Математика Л. Димова
Информационни технологии Т. Младенова
Информационни технологии В. Григорова
История и цивилизация Ив. Душков
География и икономика С. Симеонова-Янкова
Биология и здравно образование Цв. Трифонова
Физика и астрономия Б. Тотева
Химия и опазване на околната среда Алб. Желязкова
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Алб. Желязкова
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Технологии Ил. Манолов
Физическо възпитание и спорт М. Тошкова
Час по спортни дейности М. Тошкова
Час на класа и БДП Ив. Душков
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“8 клас“ collapsed=“true“]
Разпределение на преподаватели по предмети за 8. клас за
2019/2020 учебна година
8.а клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ир. Карарадева
Немски език Евг. Дебелянова
Математика П. Байчева-Георгиева
Информационни технологии П. Байчева-Георгиева
Информационни технологии Т. Шишков
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Физическо възпитание и спорт Огн. Аспарухов
Час по спортни дейности Огн. Аспарухов
Философия С. Иванова
Час на класа Евг. Дебелянова
8.б клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ир. Карарадева
Немски език Т. Чолакова
Математика П. Байчева-Георгиева
Информационни технологии Т. Шишков
Информационни технологии П. Байчева-Георгиева
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Физическо възпитание и спорт М. Ацева
Час по спортни дейности М. Ацева
Философия С. Иванова
Час на класа М. Ацева
8.в клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ир. Карарадева
Немски език Кр. Узунова
Математика П. Байчева-Георгиева
Информационни технологии Т. Шишков
Информационни технологии П. Байчева-Георгиева
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Физическо възпитание и спорт М. Тошкова
Час по спортни дейности В. Стоянова
Философия С. Иванова
Час на класа Е. Дебелянова
8.г клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ир. Карарадева
Френски език Т. Иванова
Математика В. Григорова
Информационни технологии Т. Младенова
Информационни технологии Т. Шишков
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Физическо възпитание и спорт В. Стоянова
Час по спортни дейности В. Стоянова
Философия С. Иванова
Час на класа Т. Иванова
8.д клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ир. Карарадева
Френски език Р. Новкова
Математика А. Калчева
Информационни технологии Т. Младенова
Информационни технологии Т. Шишков
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Физическо възпитание и спорт С. Иванова
Физическо възпитание и спорт Н. Оцетова
Безопасност на движението Н. Оцетова
Час на класа Р. Новкова
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“9 клас“ collapsed=“true“]
Разпределение на преподаватели по предмети за 9. клас за 2019/2020 учебна година
9.а клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература М. Ташева
Немски език К. Гогова
Руски език Св. Тонева
Немски език К. Гогова
Математика В. Младенова
Информационни технологии Т. Шишков
Информационни технологии Т. Табакова
История и цивилизация Д. Жечева
География и икономика Св. Радева
Биология и здравно образование Д. Горанова
Физика и астрономия Р.Виденова
Физика и астрономия – лабораторни Р. Виденова
Химия и опазване на околната среда Янка Попова
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Я. Попова
Психология и логика Ант. Аврамов
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Физическо възпитание и спорт М. Ацева
Час по спортни дейности М. Ацева
Час на класа К. Гогова
9.б клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература М. Ташева
Немски език К. Гогова
Руски език Св. Тонева
Немски език Д. Ангелова
Математика Л. Манчева
Информационни технологии Т. Шишков
Информационни технологии Т. Табакова
История и цивилизация Д. Жечева
География и икономика Св. Радева
Биология и здравно образование Д. Горанова
Физика и астрономия Р. Виденова
Физика и астрономия – лабораторни Р. Виденова
Химия и опазване на околната среда Я. Попова
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Я. Попова
Психология и логика Ант. Аврамов
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Физическо възпитание и спорт В. Стоянова
Час по спортни дейности В. Стоянова
Час на класа Св. Тонева
9.в клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература М. Ташева
Немски език К. Гогова
Немски език Д. Ангелова
Руски език Анг. Степченкова
Математика В. Младенова
Информационни технологии Т. Табакова
Информационни технологии Т. Шишков
История и цивилизация Д. Жечева
География и икономика Св. Радева
Биология и здравно образование Д. Горанова
Физика и астрономия Р. Виденова
Физика и астрономия – лабораторни Р. Виденова
Химия и опазване на околната среда Я. Попова
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Я. Попова
Психология и логика Ант. Аврамов
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Физическо възпитание и спорт М. Тошкова
Час по спортни дейности М. Тошкова
Час на класа М. Тошкова
9.г клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература М. Ташева
Френски език Т. Панчева
Руски език Анг. Степченкова
Математика В. Младенова
Информационни технологии Т. Табакова
Информационни технологии Т. Шишков
История и цивилизация Д. Жечева
География и икономика С. Симеонова-Янкова
Биология и здравно образование Д. Горанова
Физика и астрономия Р. Виденова
Физика и астрономия – лабораторни Р. Виденова
Химия и опазване на околната среда Я. Попова
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Я. Попова
Психология и логика Ант. Аврамов
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Физическо възпитание и спорт Н. Оцетова
Час по спортни дейности Н. Оцетова
Час на класа Ант. Аврамов
9.д клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература М. Ташева
Френски език Т. Панчева
Руски език Св. Тонева
Математика В. Младенова
Информационни технологии Т. Шишков
Информационни технологии Т. Табакова
История и цивилизация Д. Жечева
География и икономика С. Симеонова-Янкова
Биология и здравно образование Д. Горанова
Физика и астрономия Р. Виденова
Физика и астрономия – лабораторни Р. Виденова
Химия и опазване на околната среда Я. Попова
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Я. Попова
Психология и логика Ант. Аврамов
Музика Цв. Витанова
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Физическо възпитание и спорт Огн. Аспарухов
Час по спортни дейности Огн. Аспарухов
Час на класа Д. Горанова
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“10 клас“ collapsed=“true“]
Разпределение на преподаватели по предмети за 10. клас за  2019/2020 учебна година
10.а клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Гр. Къцева
Немски език Д. Ангелова
Немски език М. Фрьомер
Руски език Ел. Василева
Математика В. Младенова
История и цивилизация С. Мазгалджиев
География и икономика С. Мазгалджиев
Биология и здравно образование Л. Генова
Физика и астрономия Б. Тотева
Физика и астрономия – лабораторни Б. Тотева
Информационни технологии Т. Шишков
Информационни технологии Т. Табакова
Химия и опазване на околната среда Алб. Желязкова
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Алб. Желязкова
Философия Ант. Аврамов
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Музика Цв. Витанова
Физическо възпитание и спорт В. Стоянова
Час по спортни дейности В. Стоянова
Час на класа В. Стоянова
10.б клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Гр. Къцева
Немски език Ст. Димитров
Немски език М. Фрьомер
Руски език Ел. Василева
Математика Т. Младенова
Информационни технологии Т- Шишков
Информационни технологии Т. Младенова
История и цивилизация С. Мазгалджиев
География и икономика С. Мазгалджиев
Биология и здравно образование Л. Генова
Физика и астрономия Б. Тотева
Химия и опазване на околната среда Алб. Желязкова
Философия Ант. Аврамов
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Музика Цв. Витанова
Физическо възпитание и спорт Н. Оцетова
Час по спортни дейности Н. Оцетова
Час на класа Ел. Василева
10.в клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Гр. Къцева
Немски език Д. Томова
Немски език М. Фрьомер
Руски език Ел. Василева
Математика Т. Младенова
Информационни технологии Т. Шишков
Информационни технологии Т. Младенова
История и цивилизация С. Мазгалджиев
География и икономика Р. Кущиева
Биология и здравно образование Л. Генова
Физика и астрономия Б. Тотева
Физика и астрономия – лабораторни Б. Тотева
Химия и опазване на околната среда Алб. Желязкова
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Алб. Желязкова
Философия Ант. Аврамов
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Музика Цв. Витанова
Физическо възпитание и спорт М. Ацева
Час по спортни дейности М. Ацева
Час на класа Т. Младенова
10.г клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Гр. Къцева
Френски език П. Кондузова
Руски език Ел. Василева
Математика В. Младенова
Информационни технологии Т. Табакова
Информационни технологии Т. Шишков
История и цивилизация Ив. Душков
География и икономика С. Мазгалджиев
Биология и здравно образование Д. Горанова
Физика и астрономия Б. Тотева
Химия и опазване на околната среда Я. Попова
Философия Ант. Аврамов
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Музика Цв. Витанова
Физическо възпитание и спорт Огн. Аспарухов
Час по спортни дейности М. Ацева
Час на класа П. Кондузова
10.д клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ил. Петрова
Френски език П. Кондузова
Руски език Ел. Василева
Математика Т. Младенова
Информационни технологии Т. Табакова
Информационни технологии Т. Шишков
История и цивилизация Ив. Душков
География и икономика С. Симеонова-Янкова
Биология и здравно образование Д. Горанова
Физика и астрономия Б. Тотева
Физика и астрономия – лабораторни Б. Тотева
Химия и опазване на околната среда Я. Попова
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Я. Попова
Философия Ант. Аврамов
Изобразително изкуство Ир. Георгиева-Якимова
Музика Цв. Витанова
Физическо възпитание и спорт Огн. Аспарухов
Час по спортни дейности Огн. Аспарухов
Час на класа Я. Попова
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“11 клас“ collapsed=“true“]
Разпределение на преподаватели по предмети за 11. клас за 2019/2020 учебна година
11.а клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Е. Дерменджиева
Немски език Д. Томова
Немски език М. Фрьомер
Руски език Св. Тонева
Математика Т. Табакова
История и цивилизация Н. Петрова
География и икономика Р. Кущиева
Биология и здравно образование Д. Горанова
Физика и астрономия Р. Виденова
Физика и астрономия – лабораторни Р. Виденова
Химия и опазване на околната среда Б. Тотева
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Б. Тотева
Философия Ант. Аврамов
Физическо възпитание и спорт М. Ацева
Физическо възпитание и спорт – модул М. Ацева
Час на класа Р. Кущиева
11.б клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Е. Дерменджиева
Немски език С. Димитров
М. Фрьомер
Руски език Св. Тонева
Математика Т. Табакова
История и цивилизация Н. Петрова
География и икономика Р. Кущиева
Биология и здравно образование Д. Горанова
Физика и астрономия Р. Виденова
Физика и астрономия – лабораторни Р. Виденова
Химия и опазване на околната среда Б. Тотева
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Б. Тотева
Философия С. Иванова
Физическо възпитание и спорт Огн. Аспарухов
Физическо възпитание и спорт – модул Огн. Аспарухов
Час на класа Т. Табакова
11.в клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Е. Дерменджиева
Немски език Ст. Димитров
М. Фрьомер
Руски език Св. Тонева
Математика Т. Табакова
История и цивилизация Н. Петрова
География и икономика Р. Кущиева
Биология и здравно образование Д. Горанова
Физика и астрономия Р. Виденова
Физика и астрономия – лабораторни Р. Виденова
Химия и опазване на околната среда Б. Тотева
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Б. Тотева
Философия С. Иванова
Физическо възпитание и спорт Н. Оцетова
Физическо възпитание и спорт – модул Н. Оцетова
Час на класа Б. Тотева
11.г клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Е. Дерменджиева
Френски език Ем. Цонева
Руски език Н. Канчева-Хинова
Математика В. Младенова
История и цивилизация Н. Петрова
География и икономика Р. Кущиева
Биология и здравно образование Цв. Трифонова
Физика и астрономия Б. Тотева
Химия и опазване на околната среда Я. Попова
Философия Радостина Виденова
Химия и опазване на околната среда Янка Попова
Химия и опазване на околната среда – лабораторни Янка Попова
Философия Ант. Аврамов
Физическо възпитание и спорт Огн. Аспарухов
Физическо възпитание и спорт – модул Огн. Аспарухов
Час на класа Ем. Цонева
11.д клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ирина Карарадева
Френски език Ем. Цонева
Руски език Н. Канчева-Хинова
Математика В. Младенова
История и цивилизация Н. Петрова
География и икономика Р. Кущиева
Биология и здравно образование Цв. Трифонова
Физика и астрономия Р. Виденова
Химия и опазване на околната среда Я. Попова
Философия Ант. Аврамов
Информационни технологии В. Петрова
Информационни технологии Т. Шишков
Физическо възпитание и спорт Н. Оцетова
Физическо възпитание и спорт – модул Н. Оцетова
Час на класа Е. Дерменджиева
[/stextbox] [stextbox id=“custom“ caption=“12 клас“ collapsed=“true“]
Разпределение на преподаватели по предмети за 12. клас за
2019/2020 учебна година
12.а клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ил. Петрова
Немски език Ст. Димитров
Руски език А. Степченкова
Математика Т. Табакова
История и цивилизация Н. Петрова
География и икономика Р. Кущиева
Физика и астрономия Р. Виденова
Свят и личност С. Иванова
ЗИП Български език и литература Ил. Петрова
ЗИП Биология и здравно образование Л. Генова
ЗИП История и цивилизация Н. Петрова
ЗИП Химия и опазване на околната среда Я. Попова
ЗИП Физика и астрономия Р. Виденова
Физическо възпитание и спорт М. Ацева
Физическо възпитание и спорт – модул М. Ацева
Час на класа Р. Виденова
12.б клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ил. Петрова
Немски език Диана Томова
Руски език А. Степченкова
Математика Л. Димова
История и цивилизация Н. Петрова
География и икономика Р. Кущиева
Физика и астрономия Р. Виденова
Свят и личност С. Иванова
ЗИП История и цивилизация Н. Петрова
ЗИП Български език и литература Ил. Петрова
ЗИП Химия и опазване на околната среда Л. Генова
ЗИП Информационни технологии Величка ПетроваТ. Шишиков
Физическо възпитание и спорт Огн. Аспарухов
Физическо възпитание и спорт – модул Огн. Аспарухов
Час на класа Огн. Аспарухов
12.в
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература М. Ташева
Немски език М. Фрьомер
Руски език Н. Канчева-Хинова
Математика Л. Димова
Физика и астрономия Р. Виденова
Информационни технологии Т. Шишков/В. Петрова
История и цивилизация Н. Петрова
География и икономика Р. Кущиева
Свят и личност С. Иванова
ЗИП Български език и литература М. Ташева
ЗИП История и цивилизация Н. Петрова
ЗИП Биология и здравно образование Л. Генова
ЗИП Химия и опазване на околната среда Я. Попова
Физическа култура и спорт М. Ацева
Физическа култура и спорт – модул М. Ацева
Час на класа М. Ташева
12.г клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ил. Петрова
Френски език Ем. Цонева
Руски език Н. Канчева-Хинова
Математика Т. Табакова
История и цивилизация Н. Петрова
География и икономика Р. Кущиева
Физика и астрономия Р. Виденова
Свят и личност С. Иванова
ЗИП Биология и здравно образование Л. Генова
ЗИП Физика и астрономия Р. Виденова
ЗИП История и цивилизация Н. Петрова
ЗИП Химия и опазване на околната среда Я. Попова
Физическо възпитание и спорт М. Ацева
Физическо възпитание и спорт-модул М. Ацева
Час на класа Ил. Петрова
12.д клас
Учебен предмет Преподавател
Български език и литература Ил. Петрова
Френски език Ем. Цонева
Руски език Г. Щерева
Математика Т. Табакова
История и цивилизация Н. Петрова
География и икономика Р. Кущиева
Свят и личност С. Иванова
ЗИП Биология и здравно образование Л. Генова
ЗИП Информационни технологии Т. Шишков
ЗИП Информационни технологии Л. Манчева
ЗИП История и цивилизация Н. Петрова
ЗИП ИФизика и астрономия Р. Виденова
ЗИП Химия и опазване на околната среда Я. Попова
Физика и астрономия Р. Виденова
Физическо възпитание и спорт Огн. Аспарухов
Физическо възпитание и спорт – модул Огн. Аспарухов
Час на класа С. Иванова
[/stextbox]