Държавни зрелостни изпити

Резултати от държавни зрелостни изпити:
2020 брой ученици 2019 брой ученици 2018 брой ученици
общ брой ученици
127 121 130
пълен отличен 3 2 1
над 5,90 10 4 8
по две отлични оценки 33 31 33
по една отлична оценка 48 37 41
с поне една отлична оценка 81 68 74
слаби оценки 1 0 0
среден успех БЕЛ 5.42 127 5.34 121 5.28 130
ДЗИ 2 5.06 127 5.05 122 5.13 130
НЕ 5.22 54 5.30 49 5.26 48
ФЕ 4.80 31 4.92 13 5.23 25
РЕ 5.19 4 4.33 5 5.45 5
МАТ 4.22 6 4.16 12 4.84 9
БИО 5.48 18 5.36 23 5.35 24
ФИЗ 5.24 1 0
ХИМ 5.16 2 4.84 1 0
ИСТ 4.81 5 4.29 3 4.28 14
ГЕО 4.60 6 4.37 6 4.89 4
ФИЛ 5.12 1 5.31 9 4.50 1
АЕ
127 122 130
2017
брой ученици 2016
брой ученици 2015
брой ученици
общ брой ученици
123 130 125
пълен отличен
2 3 4
над 5,90  4 11 10
по две отлични оценки 28 29 27
по една отлична оценка 38 39 38
с поне една отлична оценка 66 68 65
слаби оценки 0 2 1
среден успех БЕЛ 5.24 123 5.28 130 5.30 125
ДЗИ 2 5.01 123 4.90 130 4.94 125
НЕ 5.29 43 5.13 46 5.11 38
ФЕ 5.12 17 4.66 30 4.91 28
РЕ 5.21 4 4.04 1 4.60 7
МАТ 4.09 17 4.37 11 4.09 5
БИО 5.3 22 5.43 26 5.28 15
ФИЗ 0 6.00 1
ХИМ 0 5.97 2 5.29 1
ИСТ 5.07 9 3.99 3 4.49 5
ГЕО 4.85 3 3.55 6 4.27 4
ФИЛ 4.28 8 4.59 5 4.94 21
АЕ
123 130 125
2014 брой ученици 2013 брой ученици 2012 брой ученици
общ брой 116 132 123
пълен отличен  0 2 2
над 5,90 3 4 2
по две отлични оценки 16 20 16
по една отлична оценка 28 35 38
с поне една отлична оценка 44 55 54
слаби оценки 0 1 0
среден успех БЕЛ 5.09 116 5.10 132 5.10 122
ДЗИ 2 4.81 116 4.88 132 4.71 123
НЕ 4.95 49 5.08 42 4.79 44
ФЕ 5.19 21 5.00 24 4.64 24
РЕ 4.83 7 4.83 11 5.62 3
МАТ 3.43 5 4.12 9 3.93 16
БИО 4.82 10 4.64 4 5.40 3
ФИЗ 0 0 0
ХИМ 0 0 0
ИСТ 4.82 3 4.51 2 4.26 6
ГЕО 5.14 4 4.56 1 4.92 6
ФИЛ 4.27 17 4.24 9 3.84 2
АЕ 5.02 30 5.17 19
116 132 123
2011 брой ученици 2010 брой ученици
общ брой 100 142
пълен отличен
над 5,90
по две отлични оценки
по една отлична оценка
с поне една отлична оценка
слаби оценки
среден успех БЕЛ 5.57 100 5.44 142
ДЗИ 2 5.8 99 5.04 142
НЕ 5.31 40 5.16 46
ФЕ 5.16 29 5.40 28
РЕ 5.29 2 5.43 7
МАТ 4.00 7 4.00 17
БИО 5.96 1 5.75 1
ФИЗ 0 0
ХИМ 0 5.64 1
ИСТ 4.07 1 5.12 1
ГЕО 3.84 1 4.04 1
ФИЛ 4.30 5 5.70 1
АЕ 5.15 12 4.99 39
98 142

Полезни връзки:

МОН

http://www.zamatura.eu/ – тук ще намерите нормативни документи, критерии за оценяване, тестове и изпитни материали от предходни години.