Държавни зрелостни изпити

Резултати от държавни зрелостни изпити:
  2022 бр.
общ брой   133
пълен отличен    6
над 5,90    2
по две отлични оценки   8
по една отлична оценка   45
с поне една отлична оценка   53
слаби оценки   3
среден успех БЕЛ 5,18 133
ДЗИ 2 4,57 133
НЕ 4,95 60
ФЕ 4,29 24
РЕ 4,18 16
МАТ 4,36 11
ИТ 4,02 6
БИО 3,92 3
ФИЗ   0
ХИМ 3,62 5
ИСТ 4,87 8
ГЕО   0
ФИЛ   0
АЕ    
    133
  2021 бр.
общ брой   121
пълен отличен    4
над 5,90    3
по две отлични оценки   34
по една отлична оценка   39
с поне една отлична оценка   73
слаби оценки   0
среден успех БЕЛ 5.31 121
ДЗИ 2 4.97 121
НЕ 5.04 45
ФЕ 5.16 14
РЕ 5.61 2
МАТ 4.13 7
БИО 5.19 13
ФИЗ    
ХИМ 5.74 2
ИСТ 4.63 12
ГЕО 4.65 15
ФИЛ 5.23 11
АЕ    
    121
  2020 брой ученици 2019 брой ученици 2018 брой ученици
общ брой ученици
  127   121   130
пълен отличен   3   2   1
над 5,90   10   4   8
по две отлични оценки   33   31   33
по една отлична оценка   48   37   41
с поне една отлична оценка   81   68   74
слаби оценки   1   0   0
среден успех БЕЛ 5.42 127 5.34 121 5.28 130
ДЗИ 2 5.06 127 5.05 122 5.13 130
НЕ 5.22 54 5.30 49 5.26 48
ФЕ 4.80 31 4.92 13 5.23 25
РЕ 5.19 4 4.33 5 5.45 5
МАТ 4.22 6 4.16 12 4.84 9
БИО 5.48 18 5.36 23 5.35 24
ФИЗ     5.24 1   0
ХИМ 5.16 2 4.84 1   0
ИСТ 4.81 5 4.29 3 4.28 14
ГЕО 4.60 6 4.37 6 4.89 4
ФИЛ 5.12 1 5.31 9 4.50 1
АЕ            
    127   122   130
             
             
  2017
брой ученици 2016
брой ученици 2015
брой ученици
общ брой ученици
  123   130   125
пълен отличен
  2   3   4
над 5,90    4   11   10
по две отлични оценки   28   29   27
по една отлична оценка   38   39   38
с поне една отлична оценка   66   68   65
слаби оценки   0   2   1
среден успех БЕЛ 5.24 123 5.28 130 5.30 125
ДЗИ 2 5.01 123 4.90 130 4.94 125
НЕ 5.29 43 5.13 46 5.11 38
ФЕ 5.12 17 4.66 30 4.91 28
РЕ 5.21 4 4.04 1 4.60 7
МАТ 4.09 17 4.37 11 4.09 5
БИО 5.3 22 5.43 26 5.28 15
ФИЗ   0     6.00 1
ХИМ   0 5.97 2 5.29 1
ИСТ 5.07 9 3.99 3 4.49 5
ГЕО 4.85 3 3.55 6 4.27 4
ФИЛ 4.28 8 4.59 5 4.94 21
АЕ            
    123   130   125
  2014 брой ученици 2013 брой ученици 2012 брой ученици
общ брой   116   132   123
пълен отличен    0   2   2
над 5,90   3   4   2
по две отлични оценки   16   20   16
по една отлична оценка   28   35   38
с поне една отлична оценка   44   55   54
слаби оценки   0   1   0
среден успех БЕЛ 5.09 116 5.10 132 5.10 122
ДЗИ 2 4.81 116 4.88 132 4.71 123
НЕ 4.95 49 5.08 42 4.79 44
ФЕ 5.19 21 5.00 24 4.64 24
РЕ 4.83 7 4.83 11 5.62 3
МАТ 3.43 5 4.12 9 3.93 16
БИО 4.82 10 4.64 4 5.40 3
ФИЗ 0 0   0
ХИМ 0 0   0
ИСТ 4.82 3 4.51 2 4.26 6
ГЕО 5.14 4 4.56 1 4.92 6
ФИЛ 4.27 17 4.24 9 3.84 2
АЕ     5.02 30 5.17 19
    116   132   123
  2011 брой ученици 2010 брой ученици
общ брой   100   142
пълен отличен        
над 5,90        
по две отлични оценки        
по една отлична оценка        
с поне една отлична оценка        
слаби оценки        
среден успех БЕЛ 5.57 100 5.44 142
ДЗИ 2 5.8 99 5.04 142
НЕ 5.31 40 5.16 46
ФЕ 5.16 29 5.40 28
РЕ 5.29 2 5.43 7
МАТ 4.00 7 4.00 17
БИО 5.96 1 5.75 1
ФИЗ   0   0
ХИМ   0 5.64 1
ИСТ 4.07 1 5.12 1
ГЕО 3.84 1 4.04 1
ФИЛ 4.30 5 5.70 1
АЕ 5.15 12 4.99 39
    98   142

Полезни връзки:

МОН

http://www.zamatura.eu/ – тук ще намерите нормативни документи, критерии за оценяване, тестове и изпитни материали от предходни години.