Олимпиади и състезания

График за провеждане на олимпиади 35 СЕУ

Участието в ученически олимпиади и състезания е дългогодишна традиция на 35. училище.

Насърчаването и подготовката на учениците за тези състезания е приоритет в работата на педагогическия екип. В конкурентна среда нашите възпитаници придобиват опит като състезатели, увереност във възможностите си, демонстрират знания и упоритост.

Особено горди сме с днешните си талантливи ученици, които с участието си в различни състезания, олимпиади и конкурси  достойно защитават името на 35. СЕУ.

В тематичните страници ще намериите актуална информация за провежданите през учебната година олимпиади и състезания, класиране  на нашите ученици, а също така  и материали за подготовка за участие в тях.

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година