Стипендии

Условия и срокове за кандидатстване по видове стипендии за учебната 2023/2024 година

заповед 2 срок февруари и март 2024 г.

ПРОТОКОЛ №5

заповед декември и януари 2024

ПРОТОКОЛ №4

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ 3

заповед октомври,ноември 2023 (1)

заповед октомври,ноември 2023-индивидуална

Условия и срокове за кандидатстване по видове стипендии за учебната 2022/2023 година

заповед април, май, юни 2023 г.

ПРОТОКОЛ №5

заповед февруари, март 2023 г.

ПРОТОКОЛ №4

заповед изплащане на стипендии 12. 2022 – 01.2023

ПРОТОКОЛ №3

заповед октомври, ноември 2022

ПРОТОКОЛ-№2

2022-2023 условия стипендии

ПРОТОКОЛ 1 от 26.09.2022 г.

заповед утвърждаване условия

Условия и срокове за кандидатстване по видове стипендии за учебната 2021/2022 година

ПРОТОКОЛ №5 на Комисията за стипендиите

заповед на Директора за изплащане на стипендии 04., 05. и 06.2022

заповед на Директора за утвърждаване размера на стипендиите февруари, март 2022

ПРОТОКОЛ №4 на комисията за стипендиите 

заповед на Директора за изплащане на стипендии 12. 2021 – 01.2022

ПРОТОКОЛ-№3 на училищната комисия за стипендиите