Стипендии

Условия и срокове за кандидатстване по видове стипендии за учебната 2021/2022 година

заповед на Директора за утвърждаване размера на стипендиите февруари, март 2022

ПРОТОКОЛ №4 на комисията за стипендиите 

заповед на Директора за изплащане на стипендии 12. 2021 – 01.2022

ПРОТОКОЛ-№3 на училищната комисия за стипендиите