Учебници и учебни помагала

Електронно четими учебници

Учебниците и базовите учебните помагала са безплатно осигурени за всички ученици от начален и прогимназиален етап. На страниците по-долу ще намерите списък от допълнителни учебни помагала, използвани в урочната дeйност в тези етапи на обучение.

За гимназиалната степен на обучение е приложен списък на учебници и учебни помагала, с които учениците следва да се снабдят.

Списък на избраните учебници за 2019/2020 учебна година