Гимназиален курс

Уважаеми ученици,

Прилагаме списък на учебниците и учебните помагала по класове.

Информация относно учебните материали по немски и френски език ще получите от съответните преподаватели в началото на учебната година.

СПИСЪК НА ИЗБРАНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024