Учебни материали

Ние знаем, че обучението чрез компютър, звук и картина допада на съвременните ученици и успешно подпомага тяхната подготовка.

Учителите от 35.СОУ редовно подготвят и провеждат електронни уроци. В този процес участват и учениците чрез презентации по определени теми. В тематичните страници ще представяме най-интерсните от тях.