За ученическия съвет

Важно!

Съдържанието в меню Ученически съвет е изготвено от членовете на съвета.

Ученическият съвет на 35.СЕУ „Добри Войников” е създаден 2013 година. Той е трибуна за ученическите идеи и желания за удовлетворяване на социалните и образователни им потребности. Ученическият съвет има за цел да осъществява връзката на учениците с учители, ръководство и родители, както и да им помага за пълното спазване на правата им в училище. Стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават. Ученическият съвет създава в учениците умения за работа в екип и спомага изграждане на личното им мнение.