Екип

Ръководство на Ученическия съвет на 35 СЕУ „Добри Войников“:

Тодор Пантилеев – председател

Мария Павлова – заместник-председател

Иван Ралев – заместник-председател

Елеонора Костадинова – секретар

За контакт: 35studentcouncil@gmail.com