Фондация „Малките стъпки“

По време на извънредното положение фондация „Малките стъпки“ работи неуморно с част от учениците в нашето училище по приложната обучителна програма „Гражданско образование и ученическо участие”, която е свързана с разработването на идеи на ученици за средата около тях и застъпничество за подкрепата за осъществяването им. Учениците научиха още от кого се взимат и как решенията на местоно ниво в държавата, имаха и среща с кмета на район „Лозенец” и председателя на общинския съвет на София. В програмата дойде най-интересната част, а именно учениците да развият свои собствени проекти за подобряване на средата в училище и да ги представят пред своите съученици и родители. За почти всички проекти учениците изготвиха клипове и презентации, които може да видите по-надолу.

Проект за поставяне на беседка в двора на училището

https://drive.google.com/file/d/1D9HHyu-_MIk1QbASLDHhdFSK0TCWZzka/view?usp=sharing

Проект за реновиране на класните стаи

https://drive.google.com/file/d/1CPpSOS0wXVkuaNoL37kX-Qw5HjdZRCEa/view?usp=sharing

Проект за разделно изхвърляне на боклука в училище

https://drive.google.com/file/d/1YhDltvdoOcT_UwBVvBy8OTw8LdkW8MmI/view?usp=sharing

Проект за създаване на лаборатория по химия

https://drive.google.com/file/d/1P0j2MkRQ_Mi5QMYNeMvYNDaPjKYF8Xry/view?usp=sharing

Проект за създаване на нов физкултурен салон

https://drive.google.com/file/d/1-eOTim_sD_VpbzIs7_Gelpo9ZYaViFjW/view?usp=sharing

Проект за подобряване на условията в санитарните помещения

https://drive.google.com/file/d/12S9dxkS6vHt6MVz0AWP9TnImZe7PL80e/view?usp=sharing

Ако сте ученик може да подкрепите трите проекта, които ви харесват най-много в анкетата на Ученическия съвет. https://forms.gle/p4qLh4RdHvepfCkx7

Всеки един от проектите може да бъде подкрепен с дарения, постъпващи по сметка на Училищното настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“ (нека бъде посочено в основанието за плащане). 

Данни за банковата сметка:

Титуляр: Сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“

IBAN:  BG03 BPBI 7940 1067 2371 01

Bic code:  BPBI BGSF  

Програмата се разработва от екипа на „Малките стъпки” по проект  „Гражданско образование чрез ученическо участие”, финансиран от фонд  Активни граждани – България на ЕИП /https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=1/. Програмата стартира по инициатива на Училищното настоятелство. В резултат от обучителния процес ще бъдат разработени ресурси за гражданско образование за местната власт и фасилитиране на участието на учениците в оформяне на средата около тях.  Партньор в проекта е инициативата „Зелена София” на Столична община.