Актуални дейности

Юни 2023 г.

Обучение за членове на Ученическия съвет

След последната за учебната година редовна среща на Ученическия съвет проведохме още една работна сесия с обучителя Джафер Саачъ и председателя на Съвета на настоятелите Диляна Гюрова, по време на която дадохме възможност на учениците да формулират и приоритизират предложения за дейности, с които Ученическият съвет да се захване. Изключително вдъхновяваща среща, по време на която младите хора показаха богатство на идеи и смели мечти!

Февруари 2023 г.

Обучение за членове на Ученическия съвет

Темата за ученическото самоуправление събра активни представители на учениците за общо 4 модула, в рамките на които се запознаха с основни стъпки и инструменти за планиране и осъществяване на инициативи, както и работиха по изготвяне на годишен план за работата на Ученическия съвет. Обучението бе проведено от младежкия работник и обучител с богат международен опит Джафер Саачъ с подкрепата на Диляна Гюрова, председател на Съвета на настоятелите.

––––––––––––––––––––-

13.05.2023 г.

Акция за освежаване и почистване на училищния двор

На 13 май 2023 г се проведе акция за освежаване и почистване на училищния двор, инициирана от Ученическия съвет и осъществена от доброволци от родителската общност и екипа на училището.

––––––––––––––––––––-

Май 2023 г.

Проверка на училищния стол

Представители на Съвета на настоятелите и училищното ръководство направиха среща с фирмата, която управлява училищния стол, и с представители на район „Лозенец“. Целта на срещата беше да предадем събраната обратна връзка от учениците от начален етап и техните родители за функционирането на стола и храненето на децата. Запознахме се обстойно с работата на стола и договорихме някои промени, които да допринесат за по-приветливия и хигиеничен вид на помещението. През следващата учебна година родителската общност ще бъде поканена да се включи в периодични проверки на стола, за което се ангажирахме да изготвим чек-лист.

––––––––––––––––––––-

Ноември 2022 г.

Откриване на „Библиотека без библиотекар“

В рамките на малък проект, иницииран и координиран от активисти на училищното настоятелство, събрахме дарения от книги, посветени на природата. Особено активни бяха учениците от начален етап и техните родители, на които благодарим сърдечно за подкрепата! Всяка от дарените книги е надписана с името на съответния дарител.

––––––––––––––––––––-

Петиция за ремонт на 35 СЕУ „Добри Войников“

В края на август бе създадена електронна петиция, адресирана до кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, с настояване за ремонт на училището. Съветът на настоятелите и други активни родители проведоха кампания през различни платформи и групи за популяризиране на петицията и набиране на подкрепа.На 30.09.2021 г. училищното настоятелство внесе в Столична община писмо със същите искания, придружено от електронната петиция и близо 700 подписа на ученици, събрани от Ученическия съвет.

Училищното настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“ спечели проект по програма „Зелена София“ за облагородяване на двора на училището

През лятото на 2021 г. сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“ спечели проект по програма „Зелена София“ за облагородяване на двора на училището. Малко след началото на учебната година започнаха да пристигат заявените нови пейки, кошчета и храсти, а на 15.11.2021 г. бе монтирана и чисто нова беседка.
Родителската общност имаше голямо желание да се включи в работата по двора, но още по-сръчни бяха представителите на Ученическия съвет, които се събраха и направиха акция по засаждане на храсти туя на ключови места в зелените площи, обсъдени предварително с учителите по биология.
Сега за всички нас и местната общност остава важният ангажимент да пазим новите придобивки и да се грижим за чистотата и приятния вид на училищния двор, така любимо място на ученици, спортисти, родители…

––––––––––––––––––––-

Кандидатстване към „София Избира Децата“ / Проект за ремонт на училищните тоалетни

През април месец училищното настоятелство подготви проекта за  ремонт на училищни тоалетни (с финансиране от гражданския бюджет на Столична община „София избира“). Съгласувахме усилията си с училищното ръководство, посъветвахме се и с представителите на Ученическия съвет, свързахме се с проектанти, които направиха две посещения и ни консултираха при първоначалното планиране на евентуалния ремонт на тоалетните. Проектът бе избран за финансиране от комисията на инициативата и в началото на юни започна работа по изготвянето на същинския проект от избрания екип проектанти. Поддържахме постоянен контакт с тях, както и с представителите на „София Избира Децата“, участваме в работни срещи, следим комуникацията и в работната група във Фейсбук, за да сме в течение с всички новости в развитието на инициативата като цяло.Предстои приемане на ремонтираните санитарни помещения на първия етаж на училището.

Подобряване на хигиената в училищните тоалетни: В изпълнение на решението на Общото събрание от 08.10.2020 г. на 24.10.2020 г. монтирахме диспенсери за тоалетна хартия и хартиени кърпи за ръце в тоалетните в основното тяло на училищната сграда – общо 24 диспенсера за тоалетна хартия и 8 диспенсера за кърпи, които оттогава периодично се зареждат с консумативи, покрити изцяло със средства на училищното настоятелство.