Поддръжка на сайта

Училищното настоятелство подпомага поддържането на сайта на 35. СОУ.

Водени от разбирането, че сайтът на училището трябва да предоставя навременна и точна
информация за ученици и родители, през 2011 г. Училищното настоятелство инициира и завърши проект за изработване на настоящия сайт.

Специална комисия от родители и учители определи изисквания и критерии за избор на
разработчик на сайта. За наше удовлетворение откликнаха 6 фирми и след прецизен
анализ и оценка избрахме изпълнителя. Ако желаете да  се запознаете с протокола на комисията, се обърнете към представителя на класа в Настоятелството.

В проекта се включиха учители, ученици и родители, които успяха да структурират и представят пред вас историята и днешния ден на 35. СОУ. През 2011/2012 учебна година сайтът ще се развие  с електронен дневник.

Училищното настоятелство подкрепя всяка инициатива, която може да повиши полезността на сайта и електронното обучение. Изпратете вашето предложение на е-майл адрес sou_35_un@abv.bg
.