Училищни униформи

Водени от убеждението, че въвеждането на униформа ще подобри сигурността при контрола на достъпа до сградата, ще създаде сред учениците чувство за единност и принадлежност към училището, Училищното настоятелство подкрепи ръководството на 35.СОУ в процеса на въвеждане и утвърждаване на училищна униформа.

След консултации, както между родителите, така и с анкета между учениците, бяха определени следните елементи на униформено облекло, които да са задължителни от началото на учебната 2011/2012 година.  Униформеното облекло, което е закупено през учебната 2010/2011 не се отменя и ще може да се използва при желание на учениците и родителите.

Настоятелството и Педагогическия съвет избраха комисия от 9 члена, която подготви и проведе процедурата по избор на доставчици на принципа на открит конкурс на база ЗОП. В комисията бяха включени по 4 представители на родителите и учителите с председател – Директорът на училището г-жа Калчева. Ако желаете да  се запознаете с протокола на комисията, се обърнете към представителя на класа в Настоятелството.

С резултатите от проведената процедурата по избор на доставчик за униформените облекла са запознати Училищното настоятелство, Педагогическия съвет на 35. СОУ и родителите на общи родителски срещи. Ако желаете да  се запознаете с протокола на комисията, се обърнете към представителя на класа в Настоятелството.

Предоставени са  мостри от всички размери, за да могат родителите и учениците от прогимназиалния и гимназиалния курс да направят коректно своите заявки до 30.06.2011 г. чрез представителите на класовете в Училищното настоятелство.

Учениците от начален курс ще могат да направят своите заявки до 30.09.2011 г.

В течение на учебната година ще може да поръчвате униформено облекло чрез класните ръководители.