Дарения

Скъпи родители,
Въпреки нестандартната обстановка и тази година (2020/2021) тече кампанията на Училищното настоятелство за набиране на дарения.

Помните, че през миналата година дълго проучвахме кои са ключовите насоки, по които искате настоятелството да се ангажира, от което „изплува“ общата тема № 1 за хигиенните условия в училищните тоалетни. 

След наскоро проведеното проучване и ясно изразеното желание от общността (над 85% от гласувалите) да подкрепи закупуването на тоалетна хартия и кърпи за ръце за тоалетните на децата, Общото събрание на настоятелството гласува решение да предприемем закупуване на тези материали. С оглед на това, че това е постоянен ежемесечен разход на очаквана стойност от 2300 лв. за цялото училище, Ви молим за активна подкрепа. 

Всеки сам преценява каква сума да дари, като даренията можете да направите по банковата сметка на Настоятелството или в брой срещу приходен ордер. Всички желаещи родители могат да получат и договор за дарение, който им позволява да ползват данъчно облекчение при подаване на данъчна декларация. 

Оставащите средства ще бъдат използвани за подкрепа на различни ученически проекти и инициативи, както и досега. 

Даренията се събират, както следва:

– по банков път по сметката на УН:

IBAN: BG03 BPBI 7940 1067 2371 01

Bic code: BPBI BGSF

Титуляр на сметката: сдружение „УН към 35 СЕУ „Добри Войников“.  

– в брой с лично предаване на член на Съвета на настоятелите.

Оставаме на Ваше разположение и благодарим,

Диляна Гюрова

Председател на Съвета на настоятелите