Екип

Уважаеми родители,
На 07.03.2019 г. бе проведено Общо събрание на Училищното настоятелсто, на което бе избран нов Съвет на настоятелите с мандат от 24 месеца. Новите членове на Съвета са:

  1. Александър Симеонов, представител на 6б (преизбран от предишния състав)
  2. Грета Ганева, представител на 9а
  3. Десислава Стоянова-Русева, представител на 3а
  4. Диляна Гюрова-Кюпелийски, представител на 6б и Председател на Съвета на Училищното настоятелство
  5. Катя Великова Димитрова, представител на 2в
  6. Явор Поптошев, представител на 1б