Екип

На 25.03.2024 г. бе проведено Общо събрание на училищното настоятелство, на което се гласува освобождаване на петима членове от досегашния състав на Съвета на настоятелите поради изтекъл мандат.


С благодарност за свършената работа освободихме досегашните членове Борислава Христова, Деница Шилигарска, Диляна Гюрова, Любомир Момчилов и Христо Христов. Трима от тях изявиха готовност и мотивация да продължат с още един мандат, а към тях се присъединиха и двама новоизбрани представители на класовете, чиито кандидатури бяха единодушно одобрени от присъстващите членове на Общото събрание.

Актуалният Съвет на настоятелите след проведения избор е в състав:
– Ангел Сентов, представител на 4в клас – продължава мандата си;
– Борислава Христова, възпитаник на училището – преизбрана с втори мандат;
– Боряна Иванова – представител на 9г клас – продължава мандата си;
– Десислава Гео Димитрова – представител на 5а клас – новоизбрана;
– Денислав Георгиев – представител на 8в клас – новоизбран;
– Любомир Момчилов, представител на 5 б  клас, (3 б ) – преизбран с втори мандат;
– Христо Христов, възпитаник на училището – преизбран с втори мандат;

Пожелаваме успешна и ползотворна работа на Ангел, Борислава, Боряна, Десислава, Денислав, Любомир и Христо!

––––––––––––––––––––––––––––-

На 28.09.2023 г. бе проведено Общо събрание на училищното настоятелство, на което по тяхна заявка бяха освободени досегашните членове Катя Великова и Радостина Иванова. На тяхно място бяха избрани Ангел Сентов и Боряна Иванова, които се представиха пред членовете на сдружението и бяха избрани с единодушие.

Благодарим на Катя и Радостина за техния принос към развитието на настоятелството! Пожелаваме успешна работа на Ангел и Боряна!

––––––––––––––––––––––––––-

На 17.02.2022 г. бе проведено Общо събрание на училищното настоятелство, на което се гласува освобождаване на досегашния състав на Съвета на настоятелите поради изтекъл мандат и благодарност за свършената работа към Грета Ганева, Десислава Стоянова, Диляна Гюрова, Катя Великова, Лилия Манчева, Радостина Намер и Явор Поптошев. Избран бе нов Съвет на настоятелите в състав:

 • Борислава Христова, възпитаник на училището
 • Деница Шилигарска, представител на 1б клас, (1а)
 • Диляна Гюрова, (6б, 10б) – продължава с втори мандат
 • Катя Великова, представител на 5б клас – продължава с втори мандат
 • Любомир Момчилов, представител на 3б клас, (1б)
 • Радостина Иванова, представител на 11а
 • Христо Христов, възпитаник на училището

–––––––––––––––––––––––––-

Уважаеми родители,
На 07.03.2019 г. бе проведено Общо събрание на Училищното настоятелсто, на което бе избран нов Съвет на настоятелите с мандат от 24 месеца. Новите членове на Съвета са:

 1. Александър Симеонов, представител на 6б (преизбран от предишния състав)
 2. Грета Ганева, представител на 9а
 3. Десислава Стоянова-Русева, представител на 3а
 4. Диляна Гюрова-Кюпелийски, представител на 6б и Председател на Съвета на Училищното настоятелство
 5. Катя Великова Димитрова, представител на 2в
 6. Явор Поптошев, представител на 1б