Втори учебен срок за учебната 2020/2021 година

От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допускат присъствените учебни занятия за учениците от V клас до XII клас при спазването на следния график:

  • от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;
  • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;
  • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от6, 9 и 12 клас.

Обучението от разстояние в електронна среда да се извършва по утвърденото дневно разписание.