Фондация „Първите три минути“

Фондация „Първите три минути“ стартира проект „Предай нататък – първа помощ за учители и ученици. Предоставя се възможност на преподавателите да предоставят съвременни знания и умения за оказване на първа помощ на своите ученици.