НВО 4 клас резултати

Повод за гордост са знанията, които нашите четвъртокласници показаха на Националното външно оценяване за 4. клас!

Учениците се представиха отлично на изпита по български език и литература със среден резултат в точки 43, 82 (от 50 т. максимален брой), приравнен към оценка отличен 5,65 и много добре по математика със среден резултат в точки 37,56 (от 50 т. максимален брой), приравнен към оценка много добър 5,08.

Резултати от НВО за 4. клас по БЕЛ

Резултати от НВО за 4. клас по математика