Свободни места в 35. СЕУ за учебната 2021-2022 година

Свободни места заучебната2021-2022 година

3. клас – 1 АЕ

5. клас – 3 АЕ

5. клас – 1 ФЕ

10. клас – 1 НЕ

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление по образец: