Спорт в училище

Във връзка с одобрен проект по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община, под надслов „ Спорт в училище“ Ви уведомяваме, че във времето между 01.09.2021 г. и 28.10.2021 г. ще се проведат следните дейности, с учениците от V, VI и VII клас:

НомерДейност Дейностите следва да отговарят на посочените цели в т.3 от формуляра за кандидатстванеГрафик за изпълнение от…до…Изпълнител на дейността (водеща и/ или партньорска институция/организация)
1Провеждане на кампания по електронен път за разясняване на родителите целите и съдържанието на проекта и за получаване на тяхното съгласие за участие на децата им в проекта – Google classroom.01.09.- 15. 09. 2021 г.35.СЕУ „Добри Войников”
2Подготовка и изпращане в официалните информационни платформи на информационни материали, за да се осигури информираност и публичност на проекта и за да се популяризира програмното финансиране от Столична община.15.09.- 20.09.2021 г.35.СЕУ „Добри Войников”
3Изработване на графици за провеждане на занимания по отделните видове дейности и изпращането им до участващите в проекта ученици и техните родители.20.09.- 24.09.2021 г.35.СЕУ „Добри Войников”
4Закупуване на спортно оборудване и наградни материали.  20.09.- 26.09.2021 г.35.СЕУ „Добри Войников”    
5Организиране и провеждане на спортните дейности – по график.27.09. – 28.10.2021 г.35.СЕУ „Добри Войников”;  БФ Тенис на маса.
6Празник на проекта- спортно състезание по тенис на маса.29.10.2021 г.35.СЕУ „Добри Войников”  БФ Тенис на маса.

Спечеленият проект е на стойност 3280 лв. и промотира физическата активност, системното практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот, подкрепа на личностното развитие с активно включване на всички заинтерсовани страни. В частност сме насочили вниманието си към запознаването на учениците с тениса на маса, което ще бъде осъществено от професионални треньори от НСА „Васил Левски“ и представители на Българска федерация по тенис на маса.

Дейностите ще бъдат проведени при спазването на всички противоеепидемични мерки.

За целите на проекта е необходимо да попълните прикачената декларация за съгласие (може да бъде получена и от зам. дирекцията) и всеки ученик да я представи на класния си ръководител в първия за годината час на класа.

С пожелания за успешна учебна година!

Екипът на 35. СЕУ „Добри Войников“