Отбелязваме Европейския ден на езиците

На 26 септември всяка година се отбелязва Европейският ден на езиците. Като езиково училище с дългогодишни традиции 35. СЕУ „Добри Войников“ работи за развиването на толерантност и междукултурно общуване.

В тази връзка на 27 септември в 35. СЕУ „Добри Войников“ бе отбелязан Европейският ден на езиците по инициатива на директора на Центъра за азербайджански език и култура г-жа София Шигаева-Митреска и класния ръководител на 10Б клас г-жа Мила Ацева.

Г-жа Шигаева-Митреска влезе в часа по немски в 10Б клас при г-жа Катя Гогова, за да представи азербайджанската азбука, език и култура. Учениците научиха някои думи и изрази на азербайджански, а децата учиха г-жа Митреска на немски. Освен това беше показана и кратка презентация за Азербайджан, за историята и традициите на азербайджанския народ.