Нова площадка за обучение по БДП

В началото на месец октомври в двора на 35 СЕУ „Д. Войников“ бе изградена
външна площадка за обучение по безопасносност на движението по пътищата със
средства, предоставени по Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“ – 2021, модул „Площадки за обучение по безопасност на
движението по пътищата“. По същата Национална програма през миналата учебна година
бе осигурена и вътрешна учебна площадка. Закупено бе необходимото оборудване: пътни
знаци, светофар, светлоотразителни жилетки, конуси и др., което ще се използва и за двете
площадки.
Учениците се радват на новата придобивка и с желание участват в практико-
приложните дейности под ръководството на своите учители, което ще спомогне за
развиване на защитни механизми, спрямо опасностите на реалната пътна среда.
Убедени сме, че обучението на новата площадка ще е с траен позитивен ефект
върху практическата подготовка на учениците, свързана с тяхното безопасно поведение на
пътя, което би допринесло за намаляване на броя и последствията от ПТП с участието на
деца.