Ползотворно сътрудничество посредством спортен и културен обмен между България и Азербайджан

Здравейте приятели,

Бих искала да ви представя едно вече четиригодишно сътрудничество между Олимпийския клуб при 35. СЕУ „Добри Войников“ и Центъра за азербайджански език и култура, София. Това сътрудничество беше поставено благодарение на голям спортен форум, но продължава да се развива и до днес. През 2019 година Европейският младежки олимпийски летен фестивал (EYOF) се проведе в Баку, Азербайджан. Този фестивал е водеща проява по много спортове за млади хора в Европа, която е насочена към ценностите и идеалите, рамкирани в Олимпийската харта. Олимпийската културна и образователна програма (OCEP), която се провежда в рамките на горепосочения фестивал, цели да образова младите хора чрез спорт и културен обмен и е неразделна част от EYOF в Баку – 2019г. В рамките на тази програма различни училища в Азербайджан се побратимяват с училища в чужбина. В рамките на проекта на OCEP – 2019 по предложение на Българския Олимпийски Комитет Първо средно училище №111 в Баку се побратими с 35. Средно езиково училище „Добри Войников“, София. Олимпийският клуб при училището съвместно с колегите по руски език се зае с организацията и осъществяването на предвидените дейности. Както нашите нови приятели от 111 ПСУ в Баку са се запознали с част от културата и историята на България, така и нашите ученици от Олимпийския клуб се запознаха с част от културата и историята на Азербайджан и Баку. За съдействие се обърнахме към Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и с тяхна помощ реализирахме няколко събития, последното от които беше участие в конкурса за детска рисунка „Аз познавам Азербайджан“, посветен на 30 години от независимостта на Република Азербайджан. Благодарение на много добрата съвместна работа с учителя по изобразително изкуство г-жа Захариева над 50 рисунки бяха одобрени и изпратени за участие.

С този материал искам да покажа, че е широк обхватът на дейности на един Олимпийски клуб и че най-разнообразни неща могат да спомогнат този Олимпийски клуб да реализира културнообразователните си задачи.

г-жа М. Ацева,

преподавател в 35. СЕУ „Добри Войников“

Ето и част от прекрасните рисунки на нашите ученици: