Наша гордост

„Вие имате добри сърца и с каузите, които подкрепяте, правите града ни по-добър.“ Това каза кметът Фандъкова по време на церемонията за награждаване на Ученическите съвети с най-добри благотворителни инициативи през годината. Тя благодари на всички Ученически съвети за кампаниите, които са реализирали, и за гражданската активност, и им пожела успешно присъствено обучение през следващата календарна година. На събитието присъства и зам.-кметът Мирослав Боршош.

Ученическият съвет на 35. СУ „Добри Войников“ беше класиран на второ място за инициативата „Училище мечта“ – кампания за подобряване на училищната среда – обновени класни стаи и лаборатория по физика и химия, както за заличени драсканици от фасадата на училището. 

Конкурсът е разработен от ученици – членове на Консултативния съвет по политиките на младежта (КСПМ) за мотивиране и стимулиране на работата на УС и администриран от дирекция „Спорт и младежки дейности“ – отдел „Младежки дейности“. Наградите за 2021 г. са за реализирани инициативи, събития и кампании за учебните 2019/2020 г.  и 2020/ 2021 г., с акцент висока обществена значимост.

Реализираните ученически инициативи са с ясно изразена гражданска позиция с благотворителна насоченост, желание за взаимопомощ и удовлетвореност, подкрепящи съученик в нужда, възрастни хора, хора в неравностойно положение, животни в риск, реновиране на училищна и градска среда.

https://www.sofia.bg/en/web/guest/-/kmet-t-na-sofia-jordanka-fand-kova-nagradi-ucenici-realizirali-blagotvoritelni-iniciativi-prez-godinata